Vahyin Kesintiye Uğraması ve Yeniden Başlaması
İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD

Vahyin Kesintiye Uğraması ve Yeniden Başlaması

2. Vahyin Kesintiye Uğraması ve Yeniden Başlaması

Hz. Muhammed’e gelen Alak suresinin ilk ayetlerinden sonra bir müddet vahiy kesildi. Bu süre içinde o, Hira Mağarası’na gidiyor ve meleğin tekrar gelmesini bekliyordu. Günler, haftalar süren bu bekleyiş boyunca vahiy meleği gelmedi. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme “Fetretü’lVahiy” denir. Bu dönemde vahyin gelmemesi sebebiyle Hz. Peygamber sıkıntılı günler yaşamıştı. O, zaman zaman Rabb’i tarafından terk edildiği fikrine kapılmıştı.

YORUMLAYALIM

Vahyin kesintiye uğraması Hz. Peygamberi neden üzmüştür? Yorumlayınız.
Mağarası’na gitmiş ve dönüşte gökyüzünde vahiy meleğini görmüştü. Büyük bir ürperti ve heyecana kapılan Hz. Peygamber, telaşlı bir şekilde evine gelerek yatağına uzandı. Bu esnada vahiy meleği tekrar gelerek ona şöyle hitap etti: “Ey bürünüp sarılan (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terket.”4 Bu ayetlerle Hz. Muhammed’e insanları Allah’ın yoluna davet etme görevi verilmiştir. Böylece Hz. Peygamberin davet görevi fiilen başlamış oldu.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

5. Sınıf Kuran
Yorumlar