Uzatma (Med) ve Çeşitleri
5. Sınıf Arapça

Uzatma (Med) ve Çeşitleri

2. Uzatma (Med) ve Çeşitleri

Türkçede bazı hecelerin sesini uzatırız. Örneğin "âlem” ve "hâkim” kelimelerindeki "â” ve "hâ” hecelerini, "hâlâ” kelimesinin ise her iki hecesini uzatarak söyleriz. Bunlar, Türkçedeki uzun sesli hecelerdir. Lale kelimesineki ilk hece de aynıdır.

Türkçeden farklı bir fonetiği olan Kur’an dili, pek çok uzun sesli heceye sahiptir. Bunlardan bazısı Türkçe ve Arapça konuşmalardaki doğal uzatmalar kadardır. Diğer bir kısmı ise Kur’an’a özgü olarak daha fazla uzatılır.

Bu uzun sesler sayesinde, Kur’an okuyuşunda çok hoş bir âhenk meydana gelir.
Harflerin uzatılarak okunmasına tecvit ilminde "med” denir. Bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere de "med harfleri” denir.

Bunlar vav uzatma harfleri harfleridir. Bu harflerin uzatabilmesi için iki şart vardır:
1. Elif, vav ve ya harfleri harekesiz (sakin) olmalıdır.
2. Vav’dan önceki harfin harekesi ötre uzatma hatfi, ya’dan önceki harfin harekesi esre med harfleri, elif’ten önceki harfin harekesi üstün uzatma med hatfi olmalıdır.


Med harfleri, sonuna geldiği harfin doğal bir şekilde uzatılmasını sağlar ki buna "bir elif miktarı” denir. Bir elif miktarı, işaret parmağını kaldırıp indirinceye kadar geçen süredir.
Yaklaşık olarak Türkçede "âlem” kelimesindeki ilk hecenin uzunluğu kadardır.

NOT EDELİM
Med harfleri, bazen gizli (mukadder) olur. Yani yazıda görülmez fakat okunur.
Med harflerinin gizli olduğu yerlerden bazıları şunlardır:

uzatma harfleri

 Harflerin bir elif miktarından fazla uzatılmasına sebep olan işaretler vardır. Bunlara da "med sebebi” denir. Med sebebi, hemze ve sükûn olmak üzere iki tanedir.

sebebi med

 

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Kuranı Kerim Konu Anlatımı

İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar