Tefsir Edilecek Örnek Metinler Konu Sorular
İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD

Tefsir Edilecek Örnek Metinler Konu Sorular

 

A. Aşağıdaki açık uçlu sorulan cevaplayınız.
1. Hamd ve şükür arasındaki fark nedir? Açıklayınız.
2. Sadece Allah’a kulluk etmeyi nasıl anlamalıyız? Açıklayınız.
3. Mâûn kelimesi ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
4. Kevser suresindeki “soyu kesik” tabiriyle kastedilen nedir? Açıklayınız.
5. İhlâs suresinin “kul”  diye başlaması ne anlama gelir? Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Rahman ve Rahîm isimlerinin arasındaki farkı tam olarak gösterir?
A) Rahman dünyada herkese, Rahîm ahirette sadece inananlara rahmet etmesidir.
B) Rahîm dünyada herkese, Rahman ahirette sadece inananlara rahmet etmesidir.
C) Rahman dünyada sadece inananlara, Rahîm ahirette herkese rahmet etmesidir.
D) Rahman ve Rahîm her ikisinin de dünyada ve ahirette herkese rahmet etmesidir.
E) Rahman ve Rahîm her ikisinin de dünyada herkese rahmet etmesidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Fâtiha suresinin adlarından değildir?
A) Ümmü’l-Kitab
B) Esâsu’l-Kitab
C) Fâtihatu’l-Kitab
D) Seb’u’l-Mesâni
E) Tevdî

3. Aşağıdakilerden hangisi Felâk suresinden çıkarılabilecek bir sonuç olamaz?
A) İnsan doğru düşüncelerini güzel davranışlarla desteklemelidir.
B) İnsanların meziyetleri güzel düşüncelerle gelişir.
C) Her koyun kendi bacağından asılır.
D) Kıskançlıkla başkalarına zarar verilmemelidir.
E) Kötü düşünceler kötü sonuçlara yol açar.
 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi gıpta anlamı içermektedir?
A) Başkasında olsun, bende olmasın.
B) Başkasında da bende de olmasın.
C) Başkasında olmakla beraber bende de olsun.
D) Başkasında olmasın, bende olsun.
E) Başkasmda az olsun, bende çok olsun.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(başarı, dil, fiiliyat, namaz, tevhit, oruç)
1. Besmeleyi okumakla kul, ............ve gücün Allah’ın yardımıyla oluştuğunu kabul eder.
2. “Hamd”; birini iyilik ve güzelliklerinden dolayı ..............ile övmektir.
3. Bilindiği gibi imandan sonra salih amellerin esası olarak .............ve zekât gelir.
4. îhlâs suresi, ..............(Allah'ın birliği) ilkesi üzerinde hassasiyetle durur.
5. ‘îzâ hased’ tabiriyle, kötülüğün niyet aşamasından.................a geçmesi kastedilmiştir.

Ç. Aşağıda verilen ayet guruplarından birini seçerek bu ayetlerden çıkanlabilecek ilkelerin neler olabileceğini belirtiniz.
(Bakara suresi/1-5) - (îsrâ suresi/23-29) - (Mü’minûn suresi/1-10) - (Hucurât suresi/6-12)

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Tefsir Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar