Tefsir Edilecek Örnek Metinler
İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD

Tefsir Edilecek Örnek Metinler

TEFSİR EDİLECEK ÖRNEK METİNLER


1. Meali ve Tefsiri Yapılacak Sureler
Fâtiha Suresi

fatiha suresi

 Bismillahirrahmânirrahîm.
Besmele, “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.” demektir. Besmeleyi okumakla kul, başarı ve gücün Allah’ın yardımıyla oluştuğunu kabul eder ve onun çizdiği sınırlan hatırlar. Böylece bu sınırları aşmama noktasında kendinde bir hassasiyet oluşturmuş olur.

(2) . Hamd (övgü) âlemlerin Rabb’i olan Allah’a mahsustur.
Hamd; birini iyilik ve güzelliklerinden dolayı dil ile övmektir. Hamd, şükürden daha kapsamlıdır. Şükür, sadece nimete kavuşunca hamd ise her hâlükârda yapılır. Rabb; yaratan, yarattıklarım besleyen, büyüten ve olgunlaştıran (terbiye eden), terbiye ettiklerini sevk ve idare eden (tasarruf sahibi), tasarrufunda hâkim ve malik olan demektir. Âlem ise görülen ve görülmeyen bütün yaratılmışları içerir.
Sure, Allah'ın bütün yaratılmışların Rabb’i olarak övgüye layık olduğunu hatırlatarak başlar.

Yaratılmışlardaki harikuladelik yanında, bütün bunların insanın faydalanacağı şekilde olması, onu övmek için fazlasıyla yeterlidir. Aynı zamanda bu, onun ne kadar cömert olduğunun da ifadesidir.

NOT EDELİM
Bir ayeti daha iyi anlamak için şu sorulan sorabiliriz:
> Ayette anlatılan konu tam olarak nedir?
> Bu ayet Peygamberimize neden indirilmiştir?
• Bu ayetten çıkarabileceğimiz sonuç ne olabilir?
 
(3) . (O), Rahman ve Rahimdir.
Allah, her şeye kadirdir, aynı zamanda çok merhametlidir. Bu anlamda surede, heybet ile rahmet birleştirilir. Daha sözün başmda herkesi kucaklayan bir rahmetten bahsedilmesi, onun kullanna duyduğu sevgiyi ve verdiği değeri gösterdiği gibi bu âlemi iyilik için var ettiğini de vurgular.
.
“Din” kelimesinin suredeki anlamı, herkesin boyun eğmek zorunda kalarak yaptıklarının karşılığını tam olarak mükâfat ya da ceza olarak göreceği “hesap” anlamındadır. Bu karşılığın verileceği güne din günü denilmiştir. Allah’ın bu günün sahibi olması, onun adaleti gözettiği ve insanın yapıp ettiklerinden sorumlu tutulacağı anlamına gelir.

(5) . (Rabb’imiz) yalnız sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz.
“İbadet (kulluk)”; bilinçli olarak Allah’a saygı ve sevgi gösterip itaat ederek ona kulluk etmektir. Sadece namaz, zekât, hac ve oruçtan ibaret değildir. Bir şeye sımsıkı sarılmak ve her şeyiyle ona yönelmek demektir. “îsti‘ane”; kişinin yaratıcısından yardım talep etmesidir.

Allah mademki âlemlerin Rabb’i, Rahman, Rahîm ve herkesin hesap vereceği o günün sahibidir, öyleyse yalnız ona kulluk edilmeli sadece ondan yardım istenmelidir. Bu, “şirk” anlayışını reddetmektir. Şirk, Allah’a ait sıfat ve yetkilerin başkalarına da verilmesidir.
(6) . Bizi doğru yola ilet.

TARTIŞALIM
Surede, “ederiz, dileriz” şeklinde çoğul fiiller kullanılması dikkat çekicidir. Burada
ben” yok “biz” vardır. Bunun sebebi sizce ne olabilir? Tartışınız.
 
“Sıratı Müstakim”; doğru yol anlamına gelir. Bu da Allah’ın yolu anlamında “İslam” dır. Ayette insanın doğru yolu araması istenmiştir. Nitekim doğru yolu arama ve bulma isteği karşılaştığı her işte insanı dikkatli ve dürüst davranmaya yöneltir.
(7). Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil!

Kişinin doğru yolda gitme ve nimete ulaşma isteği dünyaya olumlu bakmasına yol açar. Ayrıca ahirette hesap verme bilinci, kulu dikkatli davranmaya sevk eder. Böylelikle onun davranışlarının haksız uygulamalara yol açması önlenmiş olur. Nitekim bu gayretin Allah’ın razı olmayacağı ya da kişiyi şaşırtıp yoldan çıkaracak şekilde olmaması gerekir.

BİLGİ KUTUSU
Aşağıdaki ayette kendilerine nimet verilenlerin kimler olduğu şu şekilde açıklanmıştır:
“Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihler (iyi kimseler)le birliktedirler.
Bunlar ne güzel arkadaştırlar. ” (Nisâ suresi, 69. ayet.)

Allah, insanın yoldan çıkmasına ve zarara uğramasına razı olmaz. Öyleyse sadece Allah’a kul olmak, elde ettiklerini başkalarıyla paylaşmak ve yeryüzünü korumak iman edenler için önemli bir görevdir.

Surenin sonunda âmin denilir. Âmin; duamızı kabul et ve bizi eli boş çevirme anlamındadır. Bu ifade sureye dâhil olmayıp ayet de değildir. Peygamberimiz tarafından Fatiha’nın sonunda böyle söylenmesi öğütlenmiştir.
 
İLKELER ÇIKARALIM
Fâtiha suresiyle ilgili olarak ilkeler çıkaralım:
• Sadece Allah’a kul olmak insanı özgürleştirir.


Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Tefsir Dersi

5. Sınıf Kuran
Yorumlar