Tecvit Bilgisi Nelerdir
İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD

TECVİT BİLGİSİ

1. Tenvin ve Sakin Nun
Tenvin, sözlükte “nunlamak” anlamına gelir. Kelimelerin sonuna gelen ve cezimli nun sesi veren iki üstün ( ً ), iki esre ( ٍ ) ve iki ötreye ( ٌ ) tenvin denir. Tenvindeki cezimli nun, sadece okuyuşta vardır; yazıda görülmez.

Örnek: اَحَدًا اَحَدٍ اَحَدٌ
Kelimenin ortasında veya sonunda bulunan cezimli nuna da sakin nun denir.

Örnek: اَنْتَ مَنْ
Bir kelimede tenvin veya sakin nun varsa orada dört tecvit kuralından biri mutlaka bulunur. Bunlar; ihfa, izhar, iklab ve idgamdır.

İhfa sözlükte “gizlemek” anlamına gelir. Tenvin veya sakin nundan sonra aşağıdaki 15 harften biri gelirse ihfa olur. İhfa yapılırken dil ucu serbest bırakılıp nun harfinin mahrecine değmeden genizden ses getirilerek okunur. İhfa harfleri şunlardır:
ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك


Bunlar aşağıdaki Arapça beytin ilk harflerinde toplanmıştır:
ضَعْ ظَالِمًا زِدْ تُقَا دُمْ طَالِبًا فَتََى صِفْ ذَاثَنَا جُودَ شَخْصٍ قَدْ سَمَا كَرَمَا

İhfalı okuyuşta;
1. Dil damağa veya üst ön dişlere yapışmaz; doğal hâlinde serbest bırakılır.
2. Tenvin veya sakin nun gunneli okunur.
3. Gunneli okuyuş bir elif miktarı tutulur.

Örnek: سَلاَمٌ قَوْلًا Bu örnekte;
Birinci kelimenin sonunda tenvin vardır.
Tenvinden sonra kaf ( ق ) harfi gelmiştir.
Bu durumda ihfa meydana gelir.
Tenvinin nunu gizlenir ve ses genizden getirilerek bir elif miktarı tutulur.

I. Not Edelim
Sesin genizden (burun boşluğundan) getirilmesine gunne denir.

Yukarıda geçen ihfaları, örnekteki gibi açıklayınız ve kelimeleri tecvitli olarak okuyunuz.


اِنْ كُنْتُمْ - لَنْ تُغْنِ - جَنَّاتٍ تَجْر۪ي - اٰيَةٌ ف - لَدُنْكَ

Yukarıda geçen ihfaları, örnekteki gibi açıklayınız ve kelimeleri tecvitli olarak okuyunuz.

İzhar
4. İklab
İzhar sözlükte “açığa çıkarmak” anlamına gelir. Tenvin veya sakin nundan sonra boğaz harflerinden biri geldiğinde, nun sesinin açık bir şekilde okunmasına izhar denir.
Boğaz harfleri altıdır: ا ح خ ع غ ه

İzharlı okuyuşta;
1. Nun sesi asıl mahrecinden çıkarılır; gunne yapılmaz.
2. Nun sesi tutulmadan hemen bir sonraki harfe geçilir.


Örnek: مَنْ اٰمَنَ
Bu örnekte;
Birinci kelimenin sonunda sakin nun vardır.
Sakin nundan sonra elif ( ا ) harfi gelmiştir.
Bu durumda izhar meydana gelir.
Nun harfi açık bir şekilde okunur; gunne yapılmaz.

İklab
İklab sözlükte “çevirmek, dönüştürmek” gibi anlamlara gelir. Tenvin veya sakin nundan sonra be (ب ) harfi geldiğinde, nun ( ن ) sesinin mim ( م ) sesine çevrilerek okunmasına iklab denir.
İklablı okuyuşta;
1. Nun sesi mim sesine çevrilir.
2. Dil doğal hâlindeyken mim sesi, genizden getirilerek gunneli okunur.
3. Gunneli okuyuş, dudakları bastırmadan bir buçuk elif miktarı tutulur.


Örnek: سَم۪يعٌ بَص۪يرٌ
Bu örnekte;
Birinci kelimenin sonunda tenvin vardır.
Tenvinden sonra be ( ب ) harfi gelmiştir.
Bu durumda iklab meydana gelir.
Tenvindeki nun ( ن ) sesi, mim ( م ) sesine çevrilir. Dudakları bastırmadan ses genizden getirilir ve bir buçuk elif miktarı tutulur.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kuranı Kerim Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD
Yorumlar