Bu Sınavı Tamamlamanız İçin Saniye Kaldı, Süre Sonunda Otomatik Olarak Sınav Tamamlanacaktır.
2x +3=0 denkleminin kökü, 3x+2a=3 denklemininde kökü ise a=?
15/4
15/8
3/2
-15/4
2.a.x + 4.y = 2 doğrusu (1,-2) noktasından geçtiğine göre a aşağıdakilerden hangisidir?
-2
2
3
5
Bir anne ile oğlunun yaşları toplamı 58 dir . Beş yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katı olacağına göre bu gün anne kaç yaşındadır?
46
30
48
42
İki sayının toplamı 17, kareleri toplamı 145 ise; bu sayıların çarpımı kaçtır?
72
140
34
84
Tuz oranı %20 olan 30 gram tuzlu su karışımı ile, tuz oranı %15 olan 20 gram tuzlu su karışımı karıştırıldığında yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?
10
20
22
24