Bu Sınavı Tamamlamanız İçin Saniye Kaldı, Süre Sonunda Otomatik Olarak Sınav Tamamlanacaktır.
Büşra ile Burak'ın bugünkü yaşları toplamı 23 tür. 6 yıl sonraki yaşarlı toplamı kaçtır?
29
31
35
38
Kübra ile Ömer'in bugünkü yaşları farkı 7 dir. 5 yıl sonraki yaşları farkı kaçtır?
7
12
15
17
Sena , Semra ve Nil'in 3 yıl sonraki yaşları toplamı 4 yıl önceki yaşları toplamından kaç fazladır?
7
14
17
21
Yaşları toplamı 18 olan iki kardeşin yaşları oranı 2/7 dir. Buna göre iki kardeşin yaşları farkı kaçtır?
5
10
11
13
Bir baba 41 yaşında , oğlu ise 13 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 4 yaş eksik olur?
2
3
4
5
Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 24 büyüktür. 3 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katına eşit olacağına göre , anne 3 yıl önce kaç yaşındaydı?
30
32
36
39
Bir babanın bugünkü yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır. 3 yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamından 32 büyük olduğuna göre babanın şimdiki yaşı kaçtır?
30
32
36
39
Ali'nin yaşı Ayşe'nin yaşının 3 katından 7 eksiktir. 4 yıl önce Ali'nin yaşı Ayşe'nin yaşının 4 katı idi. Buna göre Ali' nin şimdiki yaşı kaçtır?
7
8
9
10
Boş olan bir havuzu iki musluktan birincisi 4 saatte , ikincisi 12 saatte doldurabiliyor. İkisi birlikte açılırsa havuz kaç saatte dolar?
2
3
4
5
Boş bir havuzu üç musluktan birincisi 10 saatte , ikincisi 15 saatte , üçüncüsü 30 saatte doldurabiliyor. Havuzun yarısı dolu iken üç musluk birlikte açılırsa havuz kaç saatte dolar?
5
4
3/2
5/2
Boş bir havuzu iki musluktan birincisi 16 saatte , ikincisi ise 20 saatte doldurabiliyor. Havuzun dibindeki başka bir musluk ise dolu bir havuzu 10 saatte boşaltıyor. Muslukların üçü aynı anda açıldığında boş bir havuz kaç saatte dolar?
80
70
60
50
Bir havuzu birinci musluk 2/3 ünü 6 saatte , ikinci musluk 1/5 ini 3 saatte doldurursa ikisi birlikte havuzun 8/9 unu kaç saatte doldurur?
3
4
5
6
Boş bir havuzu bir havuzu bir musluk 12 saatte dolduruyor, havuzun dibindeki başka bir musluk ise dolu bir havuzu 9 saatte boşaltıyor. Havuz dolu iken iki musluk aynı anda birlikte açılırsa havuzun yarısı kaç saatte boşalır?
18
20
30
24
A ve B muslukları boş havuzu sırasıyla 24 ve 48 saatte doldurmaktadır. İkisi birlikte açıldığında havuzun 1/4 kaç saatte dolar?
3
4
5
6
Ahmet bir işin 2/3 ünü 4 günde, Doğan aynı işin 3/5 ini 9 günde bitirebilmektedir. Buna göre işin tamamını birlikte kaç günde yaparlar?
10
15/7
15
30/7
30 işçi bir işin 2/3 ünü 10 günde bitiriyor. İşin geri kalan kısmının 3 günde bitebilmesi için bu işçilere (aynı kapasitede) kaç işçi eklenmelidir?
5
10
15
20