Bu Sınavı Tamamlamanız İçin Saniye Kaldı, Süre Sonunda Otomatik Olarak Sınav Tamamlanacaktır.
Hangi sayının 5 katının 3 eksiğinin yarısı 36 eder?
10
12
15
18
Bir sayının 1/3 ü ile 4 fazlasının yarısının toplamı -8 ise bu sayı kaçtır?
-12
12
-4
-6
Bir manifaturacı önce bir top kumaşın 5/12 sini sonra geriye kalanın 1/2 sini satmıştır? Geriye 14 m kumaş kaldığına göre manifaturacı kaç metre kumaş satmıştır?
48
34
24
20
Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 3'erli otururlarsa 2 sıra boş kalıyor , 2'şerli otururlarsa 9 öğrenci ayakta kalıyor. Buna göre sınıfta kaç öğrenci vardır?
30
32
35
39
3 kardeşe 143 adet ceviz paylaştırılacaktır. En büyük kardeşe ortancanın12 fazlası, ortanca kardeşe de küçük kardeşinin 2 katının 7 eksiği kadar ceviz verilecektir. Buna göre büyük kardeş küçük kardeşten kaç adet fazla ceviz alacaktır?
29
37
45
63
4 fazlasının 3 katı , yarısının 3 katının 3 fazlasına eşit olan sayı kaçtır?
-6
-4
-2
2
Kırtasiyeciden 2 silgi , 4 defter ve 2 kalem alan bir öğrenci toplam 25 YTL ödemiştir. Bir defterin fiyatı kalemin fiyatının 2 katı, 1 kalemin fiyatı silginin fiyatının 4 katı ise bir defterin fiyatı kaç YTL' dir?
2
3
4
5
Bir sınıftaki erkek öğrencilerden 5YTL, kız öğrencilerden 4 YTL alınarak bir piknik düzenlenecektir. 42 YTL para toplandığına göre sınıf mevcudu en az kaçtır?
9
10
11
12
Bir manavdan 3kg portakal 2 kg elma alan bir kişi 12 YTL ödemiştir. Eğer 1 kg portakal 4 kg elma alsaydı 9 YTL ödeyecekti. Buna göre 1 kg portakalın fiyatı 1 kg elmanın fiyatından kaç YTL fazladır?
2
1,5
0,5
Hangi sayının 6 katının 12 eksiğinin 1/6 sı 118 eder?
110
114
120
132
Bir kitabın sayfalarını numaralandırmak için 312 rakam kullanılmıştır. Buna göre kitap kaç sayfadır?
139
140
141
142
Saatte 70 km/sa hızla giden bir kamyon 5 saatte kaç km yol alır?
350
400
450
490
6 saatte 360 km yol alan bir otomobilin saatteki hızı ortalama kaç km/sa ' tir?
50
60
80
100
Saatte ortalama 55km/sa hızla giden bir araba 385 kmlik yolu kaç saatte alır?
5
6
7
9
Hızları saatte 100 km ve 80 km olan iki araç A kentinden B kentine doğru aynı anda harekete başlıyorlar. Hızı fazla olan B kentine diğerinden 3 saat önce vardığına göre A ile B arası kaç km 'dir?
800
1000
1200
1600
Aralarında 480 km mesafe bulunan A ve B kentlerinden aynı anda birbirlerine doğru saatte 50 km ve 70 km hızlarıyla harekete başlıyorlar. Kaç saat sonra karşılaşırlar?
4
3
2
5
320 km lik bir yolun bir kısmını saatte 60 km hızla, geri kalanını 80 km hızla giden bir aracın yolculuğu 5 saat sürmüştür. Buna göre; araç 80 km hızla kaç km yol almıştır?
60
80
120
160
Bir araç Adan Bye saatte 90 km lik hızla 8 saatte gidiyor. Aynı yolu 6 saatte alabilmesi için hızını kaç km arttırmalıdır?
30
35
40
60
Bir otomobil hızını ve hareket süresini 3 katına çıkarırsa , ilk durumda aldığı yolun kaç katını alır?
2
3
6
9