Bu Sınavı Tamamlamanız İçin Saniye Kaldı, Süre Sonunda Otomatik Olarak Sınav Tamamlanacaktır.
Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğini Mekke halkına ilk olarak nerede açıklamıştır?
Mescid-i Nebi'de
Safa Tepe'sinde
Arafat Dağı'nda
Hıra Mağara'sında
Hz. Muhammed (sav)'e "Muhammedü'l-Emin" lakabı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?
Haşimiler
Medine halkı
Ensar
Mekke halkı
Arkadaşları Hz. Muhammed'e "Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?" diye sordu. Hz. Muhammed'in bu soruya cevabı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Cihad edenler
Allah'a tevekkül edenler
Ahlakı en güzel olanlar
Çok ibadet edenler
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in gençlik döneminde Hılfu'l-Fudul teşkilatında görev almasının nedenlerindendir?
Mekke'nin ticaret kervanlarına hâkim olmak
Müslümanları tek çatı altında toplamak
Haksızlığa uğrayanlara yardım etmek
Boş vakitlerini değerlendirmek
Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
Ayrıştırıcıdır.
Toplumsaldır.
Süreklidir.
Değişkendir.
Selçuklular ve Osmanlılar döneminde mimari yapıtların yanına, o sanat eserinin korunması ve bakımı için yapılan eserlere ne denir?
Kervansaray
Vakıf
Mülk
Hastane
Yüce Allah'ın önceden takdir ve tayin ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasına ne denir?
Kaza
Kader
Ecel
İrade
Canlıların oluşumu, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili Allah tarafından konulan yasalara ne denir?
Evrenin yasaları
Biyolojik yasalar
Fiziksel yasalar
Toplumsal yasalar
Hayatın son bulması, ölüm vaktinin gelmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Kıyamet
Ecel
Kader
Ömür
İslam medeniyetindeki vakıf müessesini aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirebiliriz?
Tevekkül
Fidye
Fitre
Sadaka-i cariye
Kur'an-ı Kerim "iyi ve yararlı işler yapmayı" aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirmektedir?
Takva
Salih amel
Tevekkül
Hüsnü zan
Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biridir?
Oruç tutmak
Namaz kılmak
Salih amel işlemek
Peygamberlere inanmak
"Sizin en hayırlınız, dünyası için ahiretini terketmeyen, ahireti için de dünyasını terketmeyen, her ikisi için çalışan ve insanlara yük olmayandır." Hz. Muhammed bu sözüyle İslam'ın hangi özelliğine dikkat çekmektedir?
Tevhid ilkesi
Zekat ibadeti
Tevekkül anlayışı
Dünya - ahiret dengesi
"Veren el, alan elden üstündür." Hz. Muhammed'in bu sözü aşağıdakilerden hangisi ile çelişir?
Yoksulları gözetme
Ticaret yaparken dürüst davranma
Başkalarının sırtından geçinme
Helal rızık kazanmak için gayret gösterme
"Şartları yerine getirip gerekli önlemleri aldıktan sonra sonucu Allah'tan beklemek" şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Dua
Tövbe
Tevekkül
Sabır
Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı en iyi şekilde ifade etmektedir?
Din evrenseldir. Dinî anlayışlar ise kişilerin yaşadıkları zaman dilimiyle sınırlıdır.
İslam dini, Allah katından Hz. Muhammed´e geldiği ilk şekliyle korunan vahiylere dayalıdır.
Din anlayışı dinin sosyal, coğrafi, toplumsal vb. nedenlerle farklı anlaşılma biçimleridir.
Din, insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü inanma ihtiyacı insanın doğasında vardır.
Hz. Muhammed'in vefatından sonra din bilginleri ortaya çıkan sorunları farklı yorumlar getirerek çözmeye çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlaşılması sonucu ortaya çıkan oluşumlardan ilkidir?
Mezhepler
Tarikatlar
Cemaatler
Dernekler
Tasavvufa dayanan, Allah'a yakınlaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her birine ne ad verilir?
Zikir
Mezhep
Tarikat
Cemaat
"Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası." Mehmet Akif Ersoy yukardaki şiirinde öncelikle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
Tembellerin başarılı olamayacağını
Onurlu bir yaşam için çalışmak gerektiğini
Çalışmayan kişilerin çevresindekilere muhtaç olacağını
İnsanların mesleklerini en iyi şekilde icra etmesi gerektiğini
Küs insanları barıştırmak, caddeden geçen birine yardım etmek, iyi ve güzel sözler söylemek gibi davranışlar dinimizde aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?
Tevekkül
Hüsnü zan
Sadaka
Fitre