Peygamberlik Öncesi Hz. Muhammed (s.a.v) İle İlgili Sorular
5. Sınıf Kuran

Peygamberlik Öncesi Hz. Muhammed İle İlgili Sorular

 

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Hilfu’lFudul hangi amaca yönelik kurulmuştur? Belirtiniz.
2. Peygamberimiz, gençliğinde hangi işle uğraşmıştır? Yazınız.
3. Hz. Peygamberin gençliğinde göstermiş olduğu erdemli davranışlardan ikisini yazınız.
4. Ficar Savaşları ve haram aylar hakkında kısaca bilgi veriniz.
5. Hz. Muhammed’in Kâbe hakemliğini kısaca anlatınız.

BAşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin annesinin vefat ettiği yerin adıdır?
A) Şam B) Taif C) Ebva D) Busra E) Mekke

2. Aşağıda verilen isimlerden hangisi Hz. Muhammed’in çocuklarından biri değildir?
A) İbrahim B) Zeynep C) Ali D) Fatıma E) Kasım

3. Hz. Muhammed’e niçin “elEmin” denmiştir?
A) Sabırlı olduğu için B) Dürüst ve güvenilir olduğu için
C) Hoşgörülü olduğu için D) Kimseyi küçümsemediği için E) Cömert olduğu için

4. Peygamberlikten önce Hz. Muhammed’in, ilgisini çeken ve kendisine yakın hissettiği dinî grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahudiler B) Hanifler C) Hristiyanlar
D) Sabiiler E) Putperestler

CAşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(Ali, Mekke, Hilfu’lFudul, 632, Erdemliler Birliği, Fatıma, Medine, Hasan, Hüseyin, 571, Taif.)
1. Hz. Muhammed ......... yılında ........ de doğdu, .......... yılında ..........de vefat etti.
2. Hz. Muhammed’in yirmi yaşlarında iken katıldığı ve Mekke’de zulüm ve haksızlığa son vermek amacıyla kurulan birliğe ........... veya ......... birliği denmiştir.
3. Peygamberimizin nesli, kızı Hz ve damadı Hz............ nin çocuklan olan  ............ ve......... isimli torunlarıyla devam etmiştir.

DAşağıda bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) Peygamberimiz doğduktan kısa bir süre sonra babası Abdullah vefat etmiştir.
2. (...) Hz. Muhammed’in sütannesinin adı Halime’dir.
3. (...) Kâbe hakemliğinden sonra Peygamberimiz kendisine vahiy gelinceye kadar her sene ramazan ayında Hira Dağı’ndaki bir mağaraya çekilerek ibadet ve tefekkür ile meşgul olmuştur.
4. (...) Peygamberimizi en çok koruyan amcası Ebu Lehep’tir.
5. (...) Peygamberimizin en küçük oğlu İbrahim’dir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar