Peygamber Olarak Hz. Muhammed (s.a.v) ve Mekke Dönemi Konu Testi
5. Sınıf Kuran

Peygamber Olarak Hz. Muhammed (s.a.v) ve Mekke Dönemi Konu Testi

 

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. İslam’ın ilk yıllarında Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olmalarının önemini açıklayınız.
2. 620 yılının Hüzün Yılı olarak adlandırılmasının sebeplerini açıklayınız.
3. Müslümanlara uygulanan ekonomik ve sosyal boykotun amaçlarını yazınız.
4. Medine’ye hicretin sosyal ve kültürel sonuçlarını açıklayınız.

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Peygamberimize ilk vahiy hangi yılda ve nerede gelmiştir?
A) 610 yılı/Medine B) 571 yılı/Mekke C) 622 yılı/Medine
D) 610 yılı/Mekke E) 571 yılı/Medine

2. Peygamberimiz ve Müslümanlar ilk cuma namazını nerede kılmışlardır?
A) Medine B) Mekke C) Ranuna D) Taif E) Kuba

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlar arasında yer almaz?
A) Hatice B) Ali C) Ebu Süfyan D) Ebu Bekir E) Zeyd

C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.

( Zeyd, Alak, Habeşistan, Akabe, Taif. )

1. Peygamberimize gelen ilk vahiy .........süresinin ilk beş ayetidir.
2. Hz. Muhammed Medineli Müslümanlarla hicretten önce  ............ denilen yerde görüşmüştür.
3. Peygamberimiz Taif’e .......... ile birlikte gitmiştir.
4 .............Müslümanların ilk hicret ettiği yerdir.

D- Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.

1. (...) Hz. Ömer ve Hz. Hamza’nın İslam’ı kabul etmesi Müslümanlara büyük moral ve güç vermiştir.
2. (... ) Peygamberimize vahyin gelmesinin bir müddet kesilmesine Hüzün Yılı denir.
3. (...) Müslümanların yaptığı ilk hicret Medine’ye olmuştur.
4. (...) İsrâ ve Miraç olayı peygamberliğin ilk yıllarında gerçekleşmiştir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar