Peygamber Olarak Hz. Muhammed (s.a.v) ve Mekke Dönemi
5. Sınıf Arapça

Peygamber Olarak Hz. Muhammed (s.a.v) ve Mekke Dönemi

PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED VE MEKKE DÖNEMİ

1. İlk Vahiy

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yaşadığı dönemde dünya genelinde, dinî, siyasi ve kültürel problemler vardı. O dönemin iki büyük gücünden biri olan Bizans, tarihinin en zor dönemini geçirmekteydi. Taht kavgaları, sivil ve askerî idarede görülen bozulmalar ve farklı mezheplere gösterilen tahammülsüzlük Bizans toplumunu sarsmaktaydı. Arap Yarımadası’na komşu olan İran’daki Sasani Devleti ise Bizans ile sürekli mücadele hâlindeydi. Mecusiliğe inanan İranlılar, ateşi kutsal saymaktaydı. Bu toplumlarda kölelik egemendi ve kadınlara gereken önem verilmezdi.

Dünya genelinde olduğu gibi Arap Yarımadası’nda da hukuksuzluk, cehâlet ve ahlaki bunalım hat safhada idi. İnsanlar Allah’ın gönderdiği emir ve yasakları unutmuş, kendi arzularına göre bir hayat yaşamaya başlamışlardı. Allah yerine putlara ve başka tanrılara tapıyor, birbirlerine zulüm ve haksızlık yapıyorlardı. Adalet, doğruluk, merhamet ve yardımseverlik gibi kavramlar gerçek anlamını ve değerini yitirmişti. Mekke toplumundaki yanlış inanç ve ahlaki çöküntü Peygamberimizi üzmekteydi.

Hz. Muhammed gençliğinden itibaren yaşadığı bu kötü ortamdan ve kargaşadan uzaklaşmaya çalışıyordu. Yılın belirli zamanlarında özellikle ramazan ayında Mekke’nin kuzeyinde yer alan Hira Mağarası’nda inzivaya çekiliyor ve derin düşüncelere dalıyordu. Bu sessiz ve sakin ortamda, içinde yaşadığı toplumun yanlış davranışlarını düşünüyor, insanlığı bu kötü durumdan kurtarmak için çözümler arıyordu. Orada tefekküre dalıyor ve o zamana kadar yaşamadığı garip hâllere şahit oluyordu. Uyku hâlinde iken rüyalar görüyor ve gördüğü her rüya aynen gerçekleşiyordu.

Hz. Muhammed 610 yılının ramazan ayında, bir pazartesi gecesi, yine Hira Mağarası’na çekilmiş ve düşüncelere dalmıştı. Gün doğmak üzereydi ki daha önce hiç görmediği bir varlık Peygamberimize “Oku!” diye seslendi. Peygamberimiz ürperti ve endişe içerisinde, “Ben okuma bilmem!” dedi. Tanımadığı bu varlık ikinci kez, “Oku!” dedi. Hz. Muhammed yine, “Okuma bilmem!” dedi.

Cebrail üçüncü kez aynı istekte bulununca Peygamberimiz, “Ne okuyayım?” diye sordu. O zaman Cebrail, Alak suresinin ilk beş ayetini ona okudu: “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabb’in, en büyük kerem sahibidir.”

DEĞERLENDİRELİM
İlk inen ayetlerde hangi mesajların verilmek istendiğini arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

 
BİLGİ KUTUSU

Cebrail, bu ayetleri okuduktan sonra gözden kayboldu. Hz. Muhammed inen ayetleri tekrarladı. Heyecan ve korku içinde evine geldi. Hemen yattı ve eşi Hz. Hatice’den üzerini örtmesini istedi. Sakinleşince eşine başından geçenleri anlattı. Hz. Hatice, “Sen daima eli açık ve cömert davranırsın, iyilik yaparsın; fakir ve muhtaçlara yardıma koşarsın, misafiri ağırlarsın. Böyle bir insanı Allah (c.c.) yalnız bırakır mı?” diyerek onu teselli etti.

Her zaman eşinin en büyük destekçisi olan Hz. Hatice, Resulullahı alıp Varaka bin Nevfel’e götürdü. Varaka, Haniflerden olup İbraniceyi bilir, Tevrat ve Incil’i okurdu. Hz. Peygamber, yaşadıklarını Varaka’ya anlattı ve ona fikrini sordu. Varaka bunun üzerine Hz. Peygambere şunları söyledi: “Gördüğün Allah’ın Musa’ya da gönderdiği Cebrail’dir. Keşke senin peygamberlik günlerinde genç olsaydım da kavminin seni Mekke’den çıkaracakları zamanı görseydim.’’ dedi. Kureyş kabilesi içinde büyük itibar gören ve Mekkeliler tarafından “Muhammedü’lemin” diye bilinen Hz. Peygamber bu söze hayret ederek, ‘‘Onlar beni çıkaracaklar mı?’’ diye sordu. O da, ‘‘Evet, vahyi tebliğ eden herkes düşmanlığa uğramıştır. Şayet senin davet günlerine yetişirsem sana yardım ederim.’’ diye cevap verdi. Ancak bu olayın üzerinden çok geçmeden Varaka vefat etti.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD
Yorumlar