Nübüvvet ve İlahi Kitaplar Konu Soruları
İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Nübüvvet ve İlahi Kitaplar Konu Soruları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Peygamberler niçin gönderilmiştir? Söyleyiniz.
2. Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Belirtiniz.
3. İlahî kitapların gönderilmesinin sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
4. Suhuf ne demektir? Hangi peygamberlere kaçar suhuf gönderilmiştir?
5. Dört ilahî kitab hangi peygamberlere gönderilmiştir? Belirtiniz.
6. Kur’an-ı Kerim’i diğer ilahî kitaplardan ayıran en belirgin özellikler nelerdir? Açıklayınız.
7. Peygamberlerin insanlar arasından seçilme nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderiliş amacı olamaz?
A) İnsanları Allah’ın dinine davet etmek.
B) İnsanlara Allah’a nasıl ibadet edeceklerini göstermek.
C) İnsanların eski inanç, âdet ve geleneklerini devam ettirmek.
D) İnsanlara ahlaki yönden güzel örnek olmak.
E) İnsanlara sorumluluklarını bildirmek.

2. “Peygamberler akıllı ve zekidirler.” ifadesinde geçen özellik, peygamberlerin hangi sıfatıdır?
A) Sıdk B) Emanet C) Fetanet D) İsmet E) Tebliğ

3. Aşağıdaki hangi seçenekte dört ilahî kitabın indiriliş zamanı gözetilerek peygamberler doğru şekilde sıralanmıştır?
A) Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Davud, Hz. Muhammed.
B) Hz. İsa, Hz. Davud, Hz. Musa, Hz. Muhammed.
C) Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. İsa, Hz. Muhammed.
D) Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Davud, Hz. Musa.
E) Hz. Muhammed, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz.Davud.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(vahiy, kitap, resul, Kur’an-ı Kerim, hadis)
1. Risalet görevini yerine getiren elçiye ............... denir.
2. Allah Teâlâ’nın insanlara iletmek istediği mesajlarını peygamberlerine, özel bir biçimde, gizli ve süratli olarak bildirmesine .................. denir.
3. Yüce Allah’ ın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzere peygamberlerine vahyettiği sözlere veya bunun yazıya geçirilmiş şekline ..............adı verilir.
4. Peygamberimizin en büyük mucizesi ...................dir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar