Nişan ve Nikah Nasıl Kıyılır
İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD

Nişan ve Nikah Nasıl Kıyılır

7. Nişan ve Nikâh

Yeni bir ailenin kuruluşu demek olan evlenme, ülkemizin değişik yörelerinde farklı uygulamalarla gerçekleştirilir. Ancak nişan ve nikâh törenleri hemen her yörede aynıdır.
Nişan ve söz kesme gibi törenlerde dinimizin evlilik kuramuna verdiği önemi anlatan bir konuşma yapılır. Hucurât suresinin 13 ve Nisâ suresinin 1. ayetlerini içeren aşırlar okunabilir.

Ardından da bir dua ile tören sonlandırılır. Nişan törenlerinde nikâh duası da okunabilir.
Nikâh, evlenen çiftlere birtakım hak ve sorumluluklar getirmektedir. Bu nedenle nikâh törenine eşlerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları hatırlatılarak başlanmalıdır. Ayrıca din görevlileri nikâh törenine başlamadan önce resmî nikâhın kıyılmış olmasını bir şart olarak aramalıdırlar.


Nikâh şöyle kıyılır: Nikâhı kıyacak kimse kızın, erkeğin ve babalarının isimlerini kâğıda not alır. Şahitlerin adlarını da bu notuna ekler. Aralarında anlaştıkları mihr miktarını öğrenir. Din görevlisi, şahitler, gelin ve damatla birlikte tövbe istiğfar duasını okur. Önce geline, “Allah’ın emri, Peygamber Efendimizin sünneti üzere..............Hanım, siz..................oğlu .............’ı anlaştığınız................mihr-i müeccel veya mihr-i muaccel ile kocalığa kabul ettiniz mi?” diye sorar. Gelinin olumlu cevabını aldıktan sonra erkeğe de, “Allah’ın emri, Peygamber Efendimizin sünneti üzere..............Bey, siz..............kızı..............’ı anlaştığınız...............mihr-i müeccel veya mihr-i müaccel ile hanımlığa kabul ettiniz mi?” diye sorar. Evet, cevabını aldıktan sonra şahitlere döner ve “Siz de bu icap ve kabule şahit misiniz?” diye sorar. Her iki şahidin de onayını aldıktan sonra şu duayı okur:

NOT EDELİM
Nikâh akdi esnasında her iki tara-fin anlaşmasıyla erkeğin kadına ver-mesi gereken mala mihr denir. Mihr iki çeşittir. Birincisi nikâh akdinde peşin verilmesi şart koşulan mihrdir. Buna “mihr-i muaccel” de-nir. İkincisi ise daha sonra verilmesi şart koşulan mihrdir. Buna da “mihr-i müeccel” denir.

nikah

Ayrıca şu dua da ilave edilebilir.
“Allah’ım, senin emrine, Peygamberinin sünnetine uyarak iki gencimizin nikâhını kıydık. Sen onlara ömürleri boyunca sağlık ve saadet ihsan eyle. Rızıklarına bereket, işlerinde kolaylıklar ver. Dinimiz, milletimiz ve vatanımız için hayırlı evlatlar ihsan eyle. Kendilerini İslam’ın nurlu yolundan ayırma, günahlarını bağışla, kalplerini senin ve Peygamberinin sevgisiyle doldur. Ey merhametlilerinin en merhametlisi olan Allah’ım! Dualarımızı kabul eyle! Âmin.

 

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar