Meleklerin Varlığı Konu Sorular
İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD

Meleklerin Varlığı Konu Sorular

 

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen melekler hangileridir? Yazınız.
2. Kur’an-ı Kerim’de şeytan hangi özellikleriyle tanıtılmaktadır? Belirtiniz.
3. Şeytanın hile ve aldatmalarını önleme yollarından beş tanesini sayınız.
4. Melek, cin ve şeytanı, gaybı bilip-bilmemeleri açısından değerlendiriniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi melekler için söylenemez?
A) Cebrâil, Azrail, Mikâîl ve İsrâfil meleklerin en büyükleridir.
B) Melekler insan suretinde, peygamberlere görünmüşlerdir.
C) Melekler daima Allah’ın hükmü ve emri altındadır.
D) Melekler de bizim gibi hata yapabilen varlıklardır.
E) Melekler cennette müminlere hizmet ve arkadaşlık edecektir.

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cinlerin özelliklerinden birini belirtmez?
A) Dumansız ateşten yaratılmış manevi varlıklardır.
B) Allah’ın meleklere verdiği gaybi bilgileri çalma özelliğine sahiptirler.
C) İnsanlar gibi kulluk yapmakla yükümlüdürler.
D) Allah’ın izni olmaksızın asla zarar veremezler.
E) Mümin ve kafir olanları vardır ve ahirette bizler gibi hesaba çekileceklerdir.

3. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden biri değildir?
A) Şeytanın bir adı da İblis’tir ve isyan etmeden önce takvasıyla meleklerin arasında bulunmuştur.
B) İnsanları zorla kendi egemenliğine alabilecek özellikte yaratılmıştır.
C) Şeytan insanlardan önce ve ateşten yaratılmıştır.
D) Şeytanlar da gaybı bilemezler.
E) Çok sinsi ve ısrarcı bir varlıktır.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(Cebrail, şeytan, insan)
1. Cibril, Rûhu’l-emîn, Rûhu’l-Kudüs ve Ruh ................ adlı meleğin diğer isimleridir.
2. Melek, hakkın ve iyiliğin; ................... ise onun zıddı özellikleri temsil etmektedir.


Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar