Medine Dönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri
İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD

Medine Dönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri

2. Medine Dönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri


Mekke’den Medine’ye hicretle birlikte Müslümanlar daha özgür bir ortamda dinlerini öğrenmeye ve yaşamaya başlamışlardı. Dinlerini yaşama uğruna her şeylerini bırakarak bir başka yeri vatan edinen ilk Müslümanlara Medineliler kucak açmışlar, onları öz kardeşleri olarak görmüşlerdi.

Mekke’de indirilen ayetlerle iman ve inkâr arasındaki fark ortaya konmuş, öldükten sonraki ebedi hayatta mutlu olabilmek için bu hayatı iyi değerlendirmenin gereği net bir şekilde açığa çıkmıştı.

Artık yeni bir toplum inşa ediliyordu. İslam binasının inanç temelleri kurulmuş, sıra bu binayı hayatın bütün yönlerini kuşatacak şekilde güçlendirmeye ve tamamlamaya gelmişti. İşte Medine dönemindeki vahiy, bu özelliklere sahiptir. İnancı destekleyen ibadetler ve hayatın her alanında imanın gerektirdiği davranışlar en geniş haliyle bu dönemde ele alınır.

Bu sebeple Medine döneminde indirilen ayet ve sureler, Mekke’de indirilenlere göre daha uzundur. Medine dönemi, beşeri hukukun pek çok yönüyle ele alındığı bir dönem olmuştur. Bu konulardan bir çoğunu işleyen Bakara, Âli İmrân ve Nisâ sureleri, Kur’an’ın en uzun surelerinin başında gelir.

BİLGİ KUTUSU
1. “Ey inananlar” hitabı ile başlayan ayetler,
2. Oruç, zekât ve hac gibi ibadetlerle ilgili hükümleri konu edinen ayet ve sureler,
3. Alışveriş gibi insani ilişkilere dair hukuktan (muâmelât) bahsedenler,
4. Aile ve toplumu ilgilendiren meseleleri ele alan sureler,
5. Ceza hukukuna (ukûbât) dair ayet ve sureler,
6. Allah yolunda mücadele (cihad) etmeye değinen sureler,
7. Ankebût suresi gibi içinde münafıklardan bahseden sureler Medenidir.

Örnek Bir İnceleme:

ÖĞRENDİĞİMİZ İLKELERİ GÖZDEN GEÇİRELİM

Kur’an’ın ikinci suresi olan Bakara suresi, Medine döneminde indirilmiştir. Şimdi bu sureyi, Medine dönemi surelerinin içeriği ve üslubu açısından inceleyelim:
Kur’an’ın yol gösterici bir kitap olduğu vurgusuyla başlayan sure, “Amene’rRasulü” olarak bilinen son ayetlerine kadar namaz, oruç, hac ve umre gibi ibadetlerin yanı sıra, Müslüman bir ailenin yapısı, kurulması ve muhafazası için gerekli olan hükümleri açıklar.
Evlilik hukukundan, Allah yolunda mücadeleye (cihad) ve faizin haramlığına kadar birçok toplumsal konuyu ele alır. Kur’an’ın en uzun ayeti, alışveriş ve borç hukukundan bahseden Bakara suresinin bir sayfa uzunluğunda olan 282. ayetidir.
Bakara suresi, uzun ayetlerden oluşan en uzun sure olarak, Kur’an’ın değindiği pek çok konuya temas etmektedir.


Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Kuranı Kerim Konu Anlatımı

İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar