Kurban ve Duası
İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD

Kurban ve Duası

9.Kurban ve Duası

İslam dininin önemli ibadetlerinden biri de kurbandır. Kurban kesilirken belli kurallara uyulmalıdır. Bunlardan birisi de hayvanı kıbleye doğru ve sol tarafı üzerine yatırıp diyerek kesmektir. Kurbanı mümkünse sahibi kesmelidir. Bu mümkün olmazsa kesim işlemini iyi bilen başka bir Müslümana yaptırmalıdır.

Kurbanın kesimi esnasında aşağıdaki ayetler ve dua okunabilir:
“Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yok tan var edene çevirdim ve ben asla Allah’a ortak koşanlardan değilim.”
“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabb’i Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim.”
“Ey Allah’ım! Dostun İbrahim’den ve habibin Muhammed’den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur.” şeklinde veya benzer tarzda dua edilir ve ardından tekbir getirilir.

DÜŞÜNELİM
Kurban keserken yapılan dualarda dikkatinizi çeken ifadeleri belirtiniz?
Daha sonra niçin bu tür ifadelerin yer aldığını düşününüz.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar