Kur'anı Kerim'in Diğer İsimleri
İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD

Kur’anı Kerim’in Diğer İsimleri

7. Kur’anı Kerim’in Diğer İsimleri

Kur’an, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla son peygamber Hz. Muhammed’e indirilen, okunmasıyla ibadet edilen, başkalarının benzerini getirmekten âciz kaldığı Arapça bir kelamdır.

Kur’an kelimesinin türediği kök konusunda farklı görüşler olmakla birlikte yaygın olan görüşe göre, kelime “okumak” manasına gelen “karae” fiilinden isimdir. Vahyin “ikra” (oku) emri ile başlaması ve Kur’an’m çok okunması tavsiye edilen bir kitap olması gibi sebepler dikkate alındığında Kur’an isminin “okumak” anlamına gelen “karae” fiilinden türediğini kabul etmek daha doğru görünmektedir. Kur’an’m kendisi de kelimeyi aynı anlamda kullanmıştır. “Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O hâlde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.”

Kur’an ismi, Yüce Allah tarafından verilmiştir. Buna işaret eden birçok ayet vardır. Bazıları şunlardır: “O, elbette değerli bir Kur’an’dır.”, “Şüphe yok ki, Kur’an’ı sana elbette biz indirdik, biz.”, “Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.”

Kur’anı Kerim’in Kur’an dışında, başka isimleri daha vardır. Bunlardan bazısı isim, bazısı da sıfat olarak kullanılmıştır. En meşhurlan şunlardır:
elKitab (kalemle yazılan), elFurkan (Hak ile batılı, helal ile haramı tam anlamıyla ayıran), ezZikr (Allah’ı hatırlatıp, tanıtan), enNûr (apaçık aydınlatan), erRuh (kalpleri dirilten), elMev’iza (öğüt ve nasihat veren), eşŞifâ (şifa veren), elHüdâ (doğru yolu gösteren), elBeyân (her şeyi açıklayan), elKelam (Allah’ın sözü), erRahmet (tüm insanlığa rahmet olan).

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Tefsir Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar