Kuranı Kerime Göre Hz. Muhammed (s.a.v) in Konumu Konu Testi
İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Kuranı Kerime Göre Hz. Muhammed (s.a.v) in Konumu Konu Testi

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Hz. Peygamberin beşerî yönünü gösteren üç özelliğini sıralayınız.
2. Hz. Peygamberin peygamberlik yönünü gösteren bir örnek veriniz.
3. Hz. Peygamberin beşerî yönüne yapılan vurgunun amacı nedir? Açıklayınız.
4. Hz. Peygamberin teşri görevinin ne anlama geldiğini belirtiniz.
5. Hz. Peygambere itaati nasıl anlamalıyız? Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüne ait bir özellik değildir?
A) Tebliğ
B) Ticaret
C) Tebyin
D) Teşri
E) Vahiy alması

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberi örnek almayı engelleyen özelliklerindendir?
A) Melek olması
B) İhsan olması
C) Aile reisi olması
D) Arkadaş olması
E) Komşu olması

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin tebliğinin özelliklerinden biri değildir?
A) Karşılık beklememesi
B) Ayetleri açıklaması
C) Kınayanlara aldırış etmemesi
D) Vahyi gizlememesi
E) İnsanları inanmaları için zorlaması

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(itaat, nübüvvet, rahmet, vahiy)
1. Allah, insanlara Peygamberine ............ emretmiştir.
2. Hz. Peygamber, âlemlere ........... olarak gönderilmiştir.
3. Peygamberleri diğer insanlardan ayıran en temel özellik ............. almalarıdır.

Ç. Kişinin ulaşamadığı için örnek alamayacağı bir peygamber tasavvuruna sahip olması önemli bir sorundur. Bu anlamda, “İdealle gerçek arasındaki uçurum kişide umursamazlık doğurur.” sözünü örneklendirerek kısaca değerlendiriniz.
 


Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar