Kuranı Kerim Okunuşu ve Tecvit Konu Testi
5. Sınıf Arapça

Kuranı Kerim Okunuşu ve Tecvit Konu Testi

 

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. İhfalı okuyuşta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Dilin doğal hâlinde serbest bırakılması
B) Sesin genizden getirilmesi
C) Nun sesinin asıl mahrecinin gizlenmesi
Ç) Dilin üst ön dişlere tutturulması
D) Tenvin veya sakin nunun gunneli okunması

2. İzhar için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İzhar harfleri boğaz harfleridir.
B) İzharda gunneli okuyuş yoktur.
C) Nun sesi asıl mahrecinden çıkarılır.
Ç) Gunneli okuyuş bir buçuk elif miktarı tutulur.
D) Nun sesi tutulmadan hemen bir sonraki harfe geçilir.

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) İklab-durmak
B) İzhar-açığa çıkarmak
C) İhfa-çevirmek
Ç) İdgam-genizden ses getirme
D) Gunne-bir şeyi diğerine katmak

4. Kureyş suresinin anlamına dayanarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) Allah Teâla Kureyş’i açlıktan doyurmuştur
B) Allah Teâla Kureyş’i korkulardan emin kılmıştır
C) Allah Teâla kışın ve yazın yolculuk etme imkânı
Ç) Allah Teâla Kureyş’i helak etmiştir.
D) Allah Teâla Kâbe’nin Rabb’idir.

5. Kâfirûn suresi, aşağıdakilerden hangisini konu almaktadır?
A) Namaz kılmak
B) Nimete şükretmek
C) Puta tapmak
Ç) Oruç tutmak
D) Kurban kesmek

B. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
(...) Genizden (burun boşluğundan) gelen sese idgam denir.
(...) İklabda dudaklar, bastırılmadan normal bir şekilde birleştirilir
(...) Mahreçleri aynı, sıfatları farklı olan harfler bir araya gelirse idgam-ı mütekaribeyn olur.
(...) İdgam-ı şemsiyye ve izhar-ı kameriyye, elif lam takısı ile ilgili tecvit kurallarıdır.


Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kuranı Kerim Dersi

5. Sınıf Kuran
Yorumlar