Kuranı Kerim Anlaşılması Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD

Kuranı Kerim Anlaşılması Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in indiği ortamı tasvir etmez?
A) “ Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. O hâlde nasıl (haktan) döndürülüyorlar?” (Ankebut suresi, 61. ayet)
B) “ Allah yalancılığı, nankörlük ve kâfirliği huy edinenlere hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.” (Zümer suresi, 3. ayet)
C) “Dediler ki: ‘Şu dünya hayatımızdan başkası yok. Ölüyoruz, diriliyoruz. Bizi zamandan başkası helak etmiyor’. Onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanda bulunuyorlar.” (Casiye suresi, 24. ayet.)
Ç) “Onlara: Allah’ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiği zaman: ‘Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter.’ derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolu da bulamayan kimseler olsalar da mı (Yine de onların yolundan gidecekler mi?)?” (Mâide suresi, 104. ayet.)
D) “ Allah’a ve Resul’e kim itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar (doğrular ve doğrulayanlar), şehitler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar!” (Nisâ suresi, 69. ayet.)

I. Mekke döneminde inmiştir.
II. 83 ayettir.
III. İlk inen suredir.
IV. Medine döneminde inmiştir.
2. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Yâsîn suresiyle ilgilidir?
A) I ve II B) I, II ve III C) I ve III
Ç) I, III ve IV D) II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi Yâsîn suresinde ele alınan konulardan biri değildir?
A) Allah’ın birliği (tevhit)
B) Peygamberlik (nübüvvet)
C) Ahiret
Ç) Namazla ilgili hükümler
D) Tabiatın mükemmel kuruluşu ve işleyişiyle ilgili örnekler
 
4. Aşağıdakilerden hangisi Yâsîn suresinden doğrudan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları uyarmak üzere gönderilen Allah’ın gerçek elçisidir.
B) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ancak Allah korkusu taşıyan iyi niyetli kimseler uyar.
C) Yalan yere yemin etmekten kaçınmak gerekir.
Ç) Evrene, çevremize ve kendimize baktığımızda Allah Teâlâ’nın varlığını, birliğini ve eşsiz gücünü gösteren birçok delil görürüz.
D) Müminler nimet dolu cennetlere girecektir.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Hz. Musa’nın peygamberlik mücadelesini anlatan ayetlerden örnek veriniz.
2. Ayetlerin sebeb-i nüzulünü bilmek niçin önemlidir? Açıklayınız.
3. Kur’an-ı Kerim, yirmi üç yılda ayet ayet, sure sure indirilmesine rağmen bir bütünlük teşkil etmekte midir? Örneklerle açıklayınız.
4. “Emir bi’l-ma’ruf ve nehiy ani’l-münker” nedir? Dinimizdeki önemini açıklayınız.
C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
( ) İslam dininin esaslarını anlatma, böylece insanların onu benimsemelerini ve dinin koyduğu ilkelere göre yaşamalarını sağlama çabasına davet denir.
( ) Yüce Allah’ın güzel söz ve davranışları, faydalı işleri kesin olarak istemesi; hoşnut olduğu bu söz, davranış ve işleri kullarına buyurmasına nehiy denir.
( ) Yüce Allah’ın haram olan söz ve davranışları, faydasız işleri hoş görmeyerek yasaklamasına emir denir.
( ) Allah’ın insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak yolu göstermesine hidayet denir.
( ) İslam dinine göre, doğruyu ve yanlışı birey olarak sadece bizim bilmemiz ve yaşamamız yeterli değildir.

D. Ahkâf suresi 15.ayette Rabb’imizin bize öğrettiği dua gibi bir dua da siz yazınız.


Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kuranı Kerim Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar