Karşılaştırmalı Dinler Tarihine Giriş Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD

Karşılaştırmalı Dinler Tarihine Giriş Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Diğer dinleri öğrenmenin yararını anlatınız.
2. Türkiye’de karşılaştırmalı dinler tarihinin tarihçesini anlatınız.
3. Bir tefsir bilgini, dinler tarihi verilerinden nasıl yararlanır? Açıklayınız.
4. Küreselleşen günümüz dünyasında dinler tarihini bilmek neden önemlidir?
5. Din görevlilerinin diğer dinler hakkında bilgi sahibi olması neden önemlidir? Açıklayınız.

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdaki kitap ve yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Şemsettin Sami- Esatir
B) Ahmet Kahraman- Dinler Tarihi
C) Şemsettin Günaltay-Tarih-i Edyan
D) Mehmet Aydın-Tarih-i Edyan
E) Günay Tümer ve Abdurrahman Küçük- Dinler Tarihi

2. Türkiye’de hangi tarihler arasında dinler tarihi dersinin okutulmasına ara verilmiştir?
A) 1936-1949 B) 1971-1982 C) 1913-1918 D)1936-1950 E) 1948-1960

3. Ülkemizde İlahiyat Fakültelerinde dinler tarihi hangi ana bilim dalına bağlı olarak okutulmaktadır?
A) Tefsir B) Hadis C) Felsefe ve Din Bilimleri D) Temel Dinî Bilimler E) Kelam

4. Aşağıdakilerden hangisi diğer dinleri öğrenmenin yararları arasında yoktur?
A) Genel kültürümüz artar.
B) İslam’a karışan gayri İslami inanç ve uygulamaları tespit ederiz.
C) Diğer inanç sahipleriyle daha rahat iletişim kurarız.
D) Daha dindar oluruz.
E) İslam’ı daha iyi anlarız.

5. A şağıdaki bilim dallarından hangisinin dinler tarihiyle ilişkisi yoktur?
A) Din Sosyolojisi B) Din Psikolojisi C) Din Felsefesi
D) Tarih E) İnsan Fizyolojisi

C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parentez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(savunmasını, asla bir, gerçeğe, Osmanlı Devleti, bir olgu, gösteren.)
1. Ülkemizdeki dinler tarihi çalışmaları .................’nin son zamanlarına rastlar.
2. İslam’da diğer dinlerin de varlığı ..................... olarak kabul edilir.
3. Dinler tarihi, her hangi bir dinin .................. yapmaz.
4. Kur’an-ı Kerim, bilenlerle bilmeyenlerin ..................olamayacağını belirtir.
5. Metot, .................bizi götüren yoldur.

D- Aşağıdaki bilgilerin doğruları (D), yanlışları (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) Diğer dinleri öğrenmenin İslam açısından hiçbir zararı yoktur.
2. (...) Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamberin hadislerinde diğer dinlerden bahsedilir.
3. (...) İsrailiyat, sadece İslam öncesi ilahî dinlerin kalıntılarıdır.
4. (...) Tarih, yer ve zaman göstererek geçmişi inceleyen bir bilim dalıdır.
5. (...) Dinler tarihi, İslam tarihi ile aynı konuları inceleyen bir bilim dalıdır.


Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD
Yorumlar