İsra ve Miraç Olayı
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

İsra ve Miraç Olayı

6.İsrâ ve Miraç Olayı

Hz. Muhammed’in peygamberliğinin on birinci yılında (M 621) İsrâ ve Miraç mucizesi meydana gelmiştir. Peygamberimiz, recep ayının yirmi yedinci gecesinde vahiy meleği Cebrail tarafından Mekke’deki Mescidi Haram’dan Kudüs’deki Mescidi Aksa’ya götürülmüştür.

Bu yolculuğa “İsrâ” denir. Daha sonra semaya yükselen Hz. Peygamber, Allah’ın huzuruna çıkmış ve onunla konuşmuştur. Bu olaya ise “Miraç” denir. İsrâ mucizesi Kuran’ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir: “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescidi Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir.

Bütün eksikliklerden uzaktır o! Gerçekten, herşeyi işiten, her şeyi gören odur.”İsrâ suresi, 1. ayet.
 
YORUMLAYALIM
İsrâ suresinin 1. ayetinin mealini okuyarak sınıfta arkadaşlarınızla yorumlayınız.

Hz. Peygamberin sıkıntı ve zorlukları en yoğun biçimde yaşadığı bir dönemde gerçekleşen İsrâ ve Miraç mucizesi, hem onun için hem de Müslümanlar için büyük bir moral kaynağı olmuştur. Bu mucize onun peygamberlik görevinin dönüm noktalarından biridir. Çünkü bu mucize ona, müşriklerin baskı ve zulümlerine karşı sabretme gücü vermiştir. İsrâ ve Miraç olayı Müslümanlara da öz güven vermiştir.

Bu mucize ile hem Hz. Peygambere olan inanç ve bağlılıkları artmış hem de müşriklerin alay ve hakaretlerine karşı dirençli olmuşlardır. İsrâ ve Miraç mucizesi bu öneminden dolayı Müslümanlarca sonraki dönemlerde sürekli canlı tutulmuş ve bu olayın gerçekleştiği zaman dilimi (Miraç Kandili) kutlu vakitlerden biri olarak kabul edilmiştir.
Hz. Peygamberin Mekke’ye gidiş ve gelişi iki ay mesafede olan Kudüs’e bir gecede gidip geldiği haberi Mekkeliler arasında tartışma konusu oldu. Bu habere inanmayan müşrikler, böyle bir haberi duymakla Hz. Peygamberin deli ve sihirbaz olduğu hakkında güçlü bir delil bulduklarını zannettiler.

Bu sevinçle Hz. Ebu Bekir’in yanına gelen Mekkeliler ona, “Arkadaşın Muhammed bu gece Kudüs’e gidip geldiğini, göklere çıktığını söylüyor. Ne dersin?” diye sordular. Hz. Ebu Bekir hiç tereddüt etmeden, “Bunu o söylüyorsa doğrudur.” diye cevap verdi. Bu sebeple Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir’e, “sıddık” unvanını vermiştir.

Hz. Peygamberin Kudüs’e gittiği haberine inanmayan Mekkeliler, ona Mescidi Aksa ve o bölgeye giden kervanları hakkında sorular sordular. O ise müşriklerin tüm sorularını doğru cevapladı.

Hz. Peygamberin dediklerinin doğru çıkması üzerine Mekkeliler ona, “sihirbaz” diyerek inkârlarını sürdürdüler.

NOT EDELİM
Peygamberimiz Miraç’tan şu ilahî lütuflarla döndü:
1. Müminlere günde beş vakit namaz kılmak farz oldu.
2. Bakara suresinin son iki ayeti vahyedildi.
3. Ümmetinden şirk koşmayanların cennete girecekleri müjdesi verildi.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD
Yorumlar