İslam'ın Şehitlik ve Gaziliğe Verdiği Önem
5. Sınıf Kuran

İslam’ın Şehitlik ve Gaziliğe Verdiği Önem

5. İslam’ın Şehitlik ve Gaziliğe Verdiği Önem

Allah yolunda mücadele ederken öldürülen kimseye şehit denir. Şehitlik, İslam dininde peygamberlikten sonra en yüksek rütbe sayılmıştır. Bir ayette, şehitliğin önemi şöyle ifade edilmiştir: “Allah yolunda öldürülmüş olanlar için, ölüler demeyin. Onlar diridirler. Fakat siz bunu kavrayamazsınız.” İslam dininde, vatan, namus ve şeref gibi kutsal değerleri korumak için savaşıp ölen insan da şehit sayılır.

Şehitlerin kul hakkı hariç bütün günahları affedilir. Bir defasında sahabeden birisi Peygamberimize, “Allah yolunda öldürülürsem günahlarım affedilir mi?” diye sormuş, o da, “Evet, (kul) borcu hariç, bütün günahların affedilecek. Zira Cebrail bu hususu bana haber verdi!” buyurmuştur.

Allah yolunda herhangi bir savaşa katılıp sağ olarak geriye dönen kimselere de gazi denir. Gazilik de İslam inancına göre şehitlik kadar önemli bir mertebedir.

Çünkü gaziler, Allah yolunda veya vatanını korumak amacıyla bir savaşa katılmış, canını ortaya koymuş ve sonuna kadar mücadele etmiş insanlardır. Peygamberimiz bu konuda şu müjdeli haberi vermektedir: “İki göz cehennem ateşinde yanmaz: Biri Allah korkusundan ağlayan göz. Biri de Allah yolunda nöbet tutarken düşmanı gözetleyen göz.”Kültürümüzde, gazilik önemli bir mertebe olduğu için, komutanlara ve devlet büyüklerine gazi unvanı verilmiş, onlar da bu unvanı taşımaktan gurur duymuşlardır.
Bütün bunlar kültürümüzde vatan savunmasının, bu uğurda savaşmanın önemli olduğunu gösteren işaretler dir.

Bugün bizim, vatan toprağı üzerinde hür ve rahat yaşayabilmemiz şehit ve gazilerin fedakârlıkları sayesindedir. Onlar bizim için canlarını ortaya koymuş ve her türlü sıkıntıya göğüs germişlerdir. Bizler o insanlara karşı vefalı olmalı, sürekli onları hatırlamalı, onlar için dua etmeliyiz. Şehitlerimizin mezarlarını ve yaşıyorlarsa gazilerimizi de evlerinde ziyaret etmeliyiz. Her şeyini feda ederek savaşan gazilere her konuda yardım etmeli, onları yalnız bırakmamalıyız.

 

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar