İslama Çağrı Mektuplar
5. Sınıf Arapça

4. İslam’a Çağrı Mektupları

Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra oluşan barış ortamında İslam hızla yayılmaya başlamıştı.
Peygamberimiz İslam’ın mesajını Arap Yarımadası dışında da duyurmak amacıyla zamanın iki büyük devleti olan Bizans ve Sasani başta olmak üzere komşu devlet hükümdarlarına ve Arap kabilelerine mektuplar gönderdi.

Çünkü o, sadece Araplara değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmişti.
Hz. Peygamber, bu mektuplarda kendisinin Allah tarafından görevlendirilmiş bir elçi olduğunu bildiriyordu. Yöneticilerin ve halklarının Allah’a şirk koşmayı bırakarak İslam dinine girmesini istiyordu.
Eğer yöneticiler bu çağrıyı kabul etmezlerse halklarının da günahını yüklenmiş olacaklardı.

BİLGİ KUTUSU
İslam’a davet için gönderilen elçilerden bazıları şunlardır:
• Bizans imparatoruna Dıhyet’ülKelbi İran kisrasına Abdullah bin Huzafe Habeş necaşisine Amr bin Ümeyye Mısır mukavkısına Hatip bin Ebi Belta Gassani melikine Haris bin Ümeyye 24 Fetih suresi, 14. ayetler.

Hz. Peygamberin mektubunu alan hükümdarlar farklı tepkiler ortaya koydular. İran Kisrası Perviz, Hz. Peygamberin elçisini iyi karşılamadı. Elçinin getirdiği mektubu da yırtıp attı.

Daha da ileri giderek Hz. Muhammed’in yakalanıp İran’a getirilmesini istediyse de bunda başarılı olamadı. Ancak kisra çok geçmeden oğlu tarafından öldürüldü.

DÜŞÜNELİM
Bismillahirrahmanirrahim, Allah’ın kulu ve peygamberi Muhammed’den Bizans İmparatoru Herakliyus’a. Allah’ın selamı hak yolda olanlara olsun. Seni İslam’a çağırıyorum. İslam’ı kabul et ki kurtuluşa eresin. Allah da sana mükâfatını iki kat versin.
Eğer kabul etmezsen halkın günahını çekersin. “Ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda ortak olan söze geliniz. Sadece Allah’a kulluk edelim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım.

Allah’ı bırakıp da birbirimizi ilahlaştırmayalım. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun ki biz Müslümanız, deyin.”    Âli îmrûn suresi, 64. ayet.

Herakliyus mektupta okuduklarından etkilenmiş, gelen elçilere de iyi davranıp hediyeler vererek geri göndermiştir. Durum böyle olduğu hâlde sizce Herakliyus niçin Hz. Muhammed’e iman etmemiş olabilir? Düşününüz.

Habeşistan necaşisi, Hz. Peygamberin elçisini çok iyi karşıladı. Bazı kaynaklarda İslam’ı kabul ettiği bildirilmektedir. Necaşi vefat ettiğinde, Peygamberimiz onun gıyabi cenaze namazını kılmıştır.

Mısır mukavkısı, Hz. Peygamberin elçisini iyi karşıladı. Kendisi İslam’ı kabul etmese de elçiye bazı hediyeler vererek onu uğurladı. Gassanilerin melikine, Haris bin Ümeyye gönderildi. Gassaniler, Bizans İmpatorluğu’na tabi idi. Bundan dolayı kendilerini çok güçlü gördüler.

İçlerindeki bu gururla Hz. Peygamberin gönderdiği elçiyi öldürdüler. Hz. Peygamber bunu duyduğunda çok üzüldü. Elçiye yapılan bu muamele Mute Savaşı’na sebep oldu. Bizans İmparatoru Herakliyus da Peygamberin elçisine iyi davrandı.
Hz. Peygamberin gönderdiği mektuplar evrensel bir niteliktedir. Çünkü bu mektuplar ırk ve bölge ayırt etmeksizin o gün yeryüzünde hâkim olan devlet başkanlarına gönderilmiştir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar