İslam Ülkeri ve Bunların Uluslararası Teşekkürlerle İlişkisi
5. Sınıf Kuran

İslam Ülkeri ve Bunların Uluslararası Teşekkürlerle İlişkisi

13. İSLAM ÜLKELERİ VE BUNLARIN ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERLE İLİŞKİSİ

Giderek büyüyen, büyürken küçülen ve her geçen gün biraz daha karmaşıklaşan bir dünyada yaşıyoruz. Bugün, Birleşmiş Milletler örgütüne üye olan ulus devlet sayısı 193’tür. Bu sayının artması da bekleniyor. Diğer taraftan, özellikle iletişim ve bilişim alanında devrim sayılacak teknolojik gelişmelerle dünyamız küçülüyor. Ama aynı zamanda, güvenlik, ekonomi, iklim değişikliği, açlık, yoksulluk ve gıda alanlarında da dünya büyük riskler altında. Yani giderek karmaşıklaşan bir dünyada yaşıyoruz. En genel anlamda, uluslararası ilişkiler, dünyamızda ülke içi değil, ülkelerarası ilişkileri anlamaya çalışır, bunu yaparken, ağırlığı devletlerarası ilişkilere verir.

İslam ülkeleri diğer dünya devletleri ile tabii olarak ilişkileri kurmak zorundadır. Çünkü onlarda bu dünyanın bir parçasıdır. Kurulan ilişkilerin ana noktası siyasi, ticari ve askerî olduğu kadar sosyal, kültürel, insan hak ve özgürlükleri, dünya barışının temini gibi işbirlikleridir. Bugün dünyanın çözüm bekleyen birçok sorunu vardır. Bu sorunların altından sadece bir ülke, ya da devlet veya ulusal bir kuruluşun tek başına kalkması mümkün değildir. Örneğin küresel ısınma, kuraklık, yoksulluk gibi konular uluslararası işbirlikleriyle giderilebilir. Kaldı ki bu tür sorunlar, sadece belli bir kıtanın veya coğrafyanın sorunu değildir. Diğer taraftan dünya barışını tehdit eden ve hızla artan nükleer silahlanma gibi daha tehlikeli konular da ortadadır. Bu tehlikeler aynı zamanda doğrudan İslam dünyasının da karşı karşıya kaldığı durumdur.

Örneğin kuraklığın ortaya çıkardığı açlık ve yoksulluk, işsizlik, tarım alanlarının kirlenmesi ve en önemlisi de nükleer tehdit, İslam dünyasının karşılaştığı en önemli sorulardır.

İslam dünyası bunlarla ilgili politikalar geliştirerek ve bu sorunları ortadan kaldırmak üzere uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmalıdır.

Bugün başta Birleşmiş Milletler (BM), olmak üzere dünya sorunlarına eğilen birçok kuruluş mevcuttur. BM, dünyada en çok üye devlete sahip kuruluştur. Yaptırım gücü daha da etkindir. Ancak yaptırım gücü itibariyle, zaman zaman güvenlik konseyinden çıkan kararların uygulanamaması, tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Veto hakkı elinde bulunan Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi devletlerin bu hakkı, bazen dünya barışını tehdit eden saldırgan devletlerin lehinde kullanması, bu kuruluşu tartışır hâle getirmektedir. Ancak BM’nin diğer kuruluşları ve üye devletler dünya sorunlarına, kalıcı ve çözüm odaklı yaklaşmaktadırlar. Örneğin UNESCO, FAO, ILO, WHO, UNICEF gibi örgütler uluslararası birçok soruna el atarak çözüm bulmaktadır.
 
İslam dünyası kendi içinde oluşturduğu örgütlerin yanında başta BM olmak üzere, NATO, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization), KGAÖ (Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü)80, Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)82, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA), olmak üzere uluslararası kuruluşların üyesi veya aday ülke durumundadır.

İslam ülkeleri uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini sıcak tutmak zorundadır. Yaşanan bölgesel ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde ortak çözümler arama ve tavırlar geliştirilmelidir. Örneğin Filistin, Suriye, Irak, Somali, Kıbrıs, Çeçenistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, AzerbaycanKarabağ, Kosova, Arakan ve Doğu Türkistan gibi, birçok bölgesel meselelerde makul ve ortak zeminde çözüm üreten ülkeler olmak durumundadır. Siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarla açlık, salgın hastalıklar, insan kaçakçılığı, göçler başta olmak üzere silahsızlanma, savaşları sonlandırma görüşmelerinde hem etkin rol almaları hem de katkı sağlamaları uluslararası bir görevdir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar