İslam Tarihine Giriş ve Asrı Saadet Dönemi
İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD

İslam Tarihine Giriş ve Asrı Saadet Dönemi

İSLAM TARİHİNE GİRİŞ ve ASRI SAÂDET DÖNEMİ

1. İSLAM TARİHİNİN KONUSU, AMACI VE METODU:

İslam tarihi, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadarki çağlarda çeşitli peygamberler yoluyla insanlığa vahyolunan ilahi gerçeklerden nebiler ve resullerin tebliğ mücadelesinden, Hz. Muhammed’den (s.a.v) de günümüze kadar İslam’ı kabul eden milletler ve devletlerden, Müslümanların kültür ve medeniyetlerinden bahseden bir ilimdir.
 
Bununla birlikte İslam tarihi, daha çok İslam dininin doğuşundan günümüze kadar Müslüman toplumların yaşadıkları tarihî olayları, coğrafi, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve dinî yönlerini konu edinir.

İslam tarihi, doğuşundan günümüze kadar İslam dininin yayılışını, kurulan devletleri, siyasî, ekonomik ve kültürel açıdan insanlığa kazandırdığı değerleri, objektif olarak bir ilim disiplini içeresinde öğretmeyi amaçlar.

İslam tarihi sosyal bir bilimdir. Sosyal bilimlerin kullandığı metotlar İslam tarihçiliğinde de kullanılır. Ancak İslam tarihi başlangıçta metot olarak rivayetçi tarzı kullanmıştır. Zaman içinde diğer sosyal bilimlerde yöntemler gelişmiştir. İslam tarihçiliği de kendi yöntemini yenilemiştir. Rivayetçi tarzın yanında araştırıcı tarihçilik yöntemini kullanmaya başlamıştır.

ARAŞTIRALIM
İslam tarihçiliğinde rivayetçi yöntem nedir? Araştıralım.

KARŞILAŞTIRALIM
İlk dönem İslam tarihi çalışmalarında kullanılan sözlü rivayet metodu ile araştırmacı tarih yöntemini kar şılaştırınız.

TARTIŞALIM
Tarihçilik, Müslümanların önem verdikleri ve geliştirdikleri ilimler arasındadır. İslamiyet'ten önce Yunanlılar, Romalılar, Çinliler, bir dereceye kadar İbraniler ve İranlıların yazılı birer tarihleri vardı. Müslümanlar bu milletlerin tecrübesinden ve Cahiliye Devri Arap edebiyatındaki tarihle ilgili malzemeden faydalanarak hadis ilminin de yardımıyla zengin bir yazılı tarih meydana getirdiler. Tarihî malzemeyi belli bir kronoloji ve sisteme oturtarak bugünkü tarihçiliğin temellerini attılar. Ayrıca tarih ilminin her sahasında zengin bir miras bıraktılar.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar