İslam Dünyasının Siyasi ve Uluslararası Teşekkülleri
İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD

İslam Dünyasının Siyasi ve Uluslararası Teşekkülleri

11. İSLAM DÜNYASININ SİYASİ VE ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERİ

İslam dünyası da kendi içinde diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi uluslararası ilişkileri geliştirmek üzere teşekküller oluşturmuştur.
İslam dünyası, Osmanlı Devleti’nin yıkılması ile çok parçalı bir yapıya bürünmüştür. İşgaller ve istilalar neticesinde ortaya birçok devlet çıkmıştır. Sadece Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar’da bağımsız ve yarı özerk elliye yakın devlet vardır. Bu devletlerin kendi aralarında ve diğer dünya ülkeleriyle ilişkiler kurma zorunluluğu vardır. Çünkü bir devletin çevresi ve diğer dünya devletleri ve teşekküllerle işbirliği yapmadan mevcudiyetini devam ettirmesi mümkün değildir.

Yaşanabilecek olan sorunlara ortak müdahale etme zorunluluğu vardır. İslam dünyası için örneğin; Balkanlar’da Bosna, Kosova; Ortadoğu’da Filistin, Lübnan; Afrika’da Somali, Eritre, Orta Afrika Cumhuriyeti; Kafkaslar’da Çeçenistan, Dağlık Karabağ ya istila edilmiş ya da bağımsızlık mücadelesi vermektedir. Bu gibi İslam coğrafyalarına el uzatmak gerekir.

Özellikle Ortadoğu’da Filistin meselesinin ortaya çıkması, Kudüs’ün işgali, İslam dünyasının yaptırım gücü olan uluslararası teşekküllere sahip olmasını mecbur kılmıştır. Bu durum sadece siyasi olaylar için değildir.

İslam dünyası geri kalmış veya kalkınmakta olan ülkelerden oluşmaktır. Bu ülkelerde işsizlik, fakirlik ve gıda yetersizliğinden kaynaklanan çocuk ölümleri, hat safhaya ulaşmıştır. Sosyal ve ekonomik açıdan insanlar, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek parasal güce sahip değillerdir. Dünyanın bozulan ekolojik yapısı, en çok bu ülkeleri etkilemektedir. Artan kuraklık tarım yapmayı zorlaştırdığı gibi, tatlı su kaynaklarını da yok etmektedir. Özellikle Afrika ülkelerinde ciddi anlamda içme suyu ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bazı bölgelerde ortaya çıkan iç savaşlar ve kabile anlaşmazlıkları göç olgusunu ortaya çıkarmıştır. Göç olaylarının yaşandığı ülkelerin başında yine Afrika ülkeleri gelmektedir. Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda ve diğer ülkeler başı çekmektedir. Son zamanlarda Suriye, Mısır ve birçok ülkedeki iç karışıklıklar göç olgusunu hızlandırmıştır.

İslam dünyasının içinde bulunduğu bu şartlar; yaptırım gücü olan, siyasi ve bölgesel işbirliğini geliştirecek, ekonomik ve ticari hayatı canlandıracak teşekküllerin kurulmasını mecbur kılmıştır. İslam dünyasında bu manâda oluşturulmuş teşekküller, etkin olarak yer almaktadır.

ARAŞTIRALIM
İslam dünyasının Siyasi ve Ekonomik kuruluşları ve fonksiyonları nelerdir? Araştıralım.
Bunların en başta geleni, İslam Dünyası İslam İşbirliği Teşkilatı İİT’dir. Esas amacı İslam Dünyası’nın hak ve çıkarlarını korumak, üye devletler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek olarak belirlenmiştir.

Bu teşkilat, (İslam Konferansı Örgütü), 21 Ağustos 1969 tarihinde İsrail’in işgali altında bulunan Kudüs’teki, elAksa Mescidi’nin yakılmasının İslam Dünyası’nda uyandırdığı tepki üzerine, (22-25 Eylül 1969) tarihlerinde Rabat’ta ilk kez düzenlenen İslam Zirve Konferansı’nda alınan bir kararla kurulmuştur.

Örgütün ismi 2011 Haziran ayında Astana’da düzenlenen 38. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak değiştirilmiştir. Türkiye kuruluşundan itibaren İİT’ye üye ve faaliyetlerinde etkin rol üstelenen bir ülkedir. Bir önceki genel sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Türkiyeli bir diplomat idi. Şu anki genel sekreteri ise Suudi Arabistanlı İyad Medeni’dir.

BİLGİ KUTUSU
Türkiye'de İslam Dünyası İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) bulunan kuruluşları; İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK). İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), İslam İşbirliği Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (ICYFDC), İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC). İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)

İslam dünyasında ekonomik anlamda önemli bir yeri olan kuruluşlardan biri de İslam Kalkınma Bankası’dır. 7 Aralık 1973’te, tamamı eski ismi ile İslam Konferansı Örgütü’ne (İİT) üye 7 ülke tarafından, geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacıyla kurulmuş olan kurumdur. Merkezi Cidde’dedir. Görevi İİT üyesi ülkeler arasında ticaretin arttırılması bankanın stratejik amaçları arasında ve bunun için finansman imkânları sağlamaktadır.

Ticaret kredileri için 2005 yılından beri banka şemsiyesi altında faaliyet gösteren Uluslararası İslam Ticaret Finans Kuruluşu (International Islamic Trade Finance Corporation) ticaretin gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Türkiye, bu kuruluşta icra kurulunda bir üye ile temsil edilmektedir.
 
ARAŞTIRALIM
İslam Kalkınma Bankasının fonksiyonları nelerdir? Araştıralım.
 
NOT EDELİM
Türkiye İslam Kalkınma Bankasının kurucu üyelerden biridir (1974). Üye sayısı: 56 Merkezi: Cidde Suudi Arabistan
İslam kalkınma Bankası, yıllar önce oluşturduğu bir fon ve organizasyon ile her yıl Mekke’de, Hac mevsiminde kesilen kurbanların etlerini yoksul ve açlık sıkıntısı çeken İslam ülkelerine ulaştırmaktadır.
 
BİLGİ KUTUSU

İslam Kalkınma Bankasının Fonksiyonları: Üye ülkelerdeki kuruluşlara veya verimli projelere sermaye iştirakinde bulunmak, üye ülkelerdeki kamu ve özel sektör projelerine kredi sağlamak, üye ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesine yardımcı olmak ve bu amaçla gerekli çalışmaları yapmak, üye ülkeler arası teknik işbirliğine yardımcı olmak ve teknik yardım sağlamak, üye ülkelerde kalkınma faaliyetlerine katkıda bulunan personele eğitim imkânları sağlamak, Müslüman ülkelerdeki ekonomik, mali ve bankacılık faaliyetlerinin İslami kurallara uygun şekilde yürütülmesi yönünde araştırmalar yapmak, olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar