İnsan ve Kader Konu Soruları
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

İnsan ve Kader Konu Soruları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Kader kelimesinin sözlük anlamını açıklayınız.
2. Akıl sahibi olmanın insanın kaderini nasıl etkilediğini açıklayınız.
3. İnsanın özgürlüğü ile kaderi arasındaki ilişki hakkında bilgi veriniz.
4. İnsanların daha uzun yaşaması ile kader arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
5. Doğru bir tevekkül anlayışı nasıl olmalıdır? Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi evren açısından kader anlayışının bir görüntüsü değildir?
A) Güneş’in doğması
B) Ay’ın hâlleri
C) Çevre kirlenmesi
D) Yağmurun yağması
E) Gök gürültüsü

2. Afetlerle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) Afetlerden korunulabilir.
B) Afetlerden korunmak mümkün değildir.
C) Afetlere özel bir anlamyüklemek gerekmez.
D) Afetler kötü insanlar içindir.
E) Afetleri anlamaya çalışmamalıyız.

3. Tevekkül ile ilgili sıralamada aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) Düşünmek-yapmak-Allah’a sığınmak
B) Allah’a sığınmak-düşünmek-yapmak
C) Yapmak-düşünmek-Allah’a sığınmak
D) Düşünmek-beklemek-yapmak
E) Allah’a sığınmak-yapmak-düşünmek

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.

(düzen, kader, zaman, çalıştığının)
1. Allah’ın evrende koyduğu yasalara ............. denir.
2. Evrendeki her şey bir ..................e göre yaratılmıştır.
3. “İnsan ancak kendi ...............karşılığını elde edebilir.” (Necm suresi, 39. ayet.)
Ç. Kader anlayışı insanların önemli bir problemidir. Bu anlamda insanların sahip olduğu kader anlayışının yol açtığı olumlu ya da olumsuz etkileri arkadaşlarınızla tartışınız.


Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

5. Sınıf Kuran
Yorumlar