İlk Çağrı ve İlk Müslümanlar
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

İlk Çağrı ve İlk Müslümanlar

3. İlk Çağrı ve İlk Müslümanlar


İnsanları İslam’a davet etme emrini alan Hz. Peygamber, ilk dönemlerde daveti gizli olarak yapmıştır. Bu süre içinde Peygamberimiz, öncelikle aile bireylerine, yakın dostlarına ve daveti kabul edeceğine inandığı kişilere İslam’ı tebliğ etmiştir.

Peygamberimizin davetine icabet eden ilk kişi, eşi Hatice olmuştur. O, Mekkelilerin alay, hakaret ve eziyetlerine karşı kocasını teselli etmiş ve ona moral vermiştir.
Hz. Peygambere ilk iman edenlerden biri Ebu Talip’in oğlu Ali’dir. Peygamberimizin amcası olan Ebu Talip’in ailesi kalabalıktı ve maddi durumu ise zayıftı. Bu yüzden Peygamberimiz, amcasının yükünü hafifletmek için Ebu Talip’in oğlu Ali’nin bakımını üstlenmişti. Peygamberimizin evinde kalan Ali, bir gün onu ve eşi Hatice’yi namaz kılarken gördü. Onlara yaptıklarının ne olduğunu sordu. Peygamberimizin, kendisine namazı ve İslam’ı anlatması üzerine Hz. Ali düşünmek için izin istedi. Ertesi gün Ali, Müslüman oldu. O sırada Ali on yaşında idi.

Zeyd bin Harise de İslam’ı ilk kabul edenlerdendir. Hz. Muhammed’in azatlı kölesi olan Zeyd’in ve Hz. Peygamberin kızlarının da İslam’ı kabul etmesi ile birlikte Peygamberimizin hanesinde herkes Müslüman olmuştur.

Hz. Ebu Bekir de ilk Müslüman olanlardandır. Zengin ve saygın bir tüccar olan Hz. Ebu Bekir, Peygamberimizin çocukluk arkadaşı ve dostudur. Bu yakınlığı sebebiyle hiç tereddüt etmeden İslam’ı kabul etmiştir. Osman bin Affan, Zübeyr bin Avvam, Sa’d bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah gibi şahsiyetler Hz. Ebu Bekir aracılığı ile Peygamberimizin huzuruna gelmiş ve Müslüman olmuşlardır. Bu sahabelere İslam tarihinde “İlk Müslümanlar” denir.

KONUŞALIM
İlk Müslümanlardan olan Zeyd bin Harise, küçükken ailesinden ayrı düşmüş ve Peygamberimizin himayesinde yaşamını devam ettirmişti. Zeyd’in ailesi, Peygamberimize gelerek onu kendilerine vermesini istedi. Peygamberimiz de Zeyd’i çağırarak ona isterse ailesi ile gidebileceğini isterse yanında kalabileceğini önerdi. Ancak O, Peygamberimizin yanında kalmayı tercih etti.

BİLGİ KUTUSU
Peygamberimiz İslam'a davetin ilk yıllarında tebliğ için genç bir Müslüman olan Erkam'ın evini kullandı. Bu evde Müslüman olmayanlara İslam’ı anlatıyor, Mekke dışından gelenlerle burada görüşüyor ve Müslümanlara dinlerini öğretiyordu. Ayrıca Müslümanlar burada topluca ibadet yapıyorlardı. Burası, İslam tarihinde “Darü’l Erkam” (Erkam’ın evi) diye meşhur olmuştur.

İslam’ı kabul edenlerin sayısının otuza yaklaştığı bu dönemde Müslüman olanların çoğunluğu gençler, köleler ve kadınlardı. Bunlar dinlerini gizli öğreniyorlar ve ibadetlerini de gizli yapıyorlardı. Ancak Hz. Peygamber, öğle vakitlerinde Kâbe’de namaz kılabiliyordu. Bu süreçte Mekkeli müşrik ler Hz. Peygamber ve Müslümanlarla alay ediyorlar, onları küçümsüyorlardı.


Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar