Hz. Muhammed'in Peygamberlik Yönü
5. Sınıf Arapça

Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü

2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü

Peygamberleri diğer insanlardan ayıran en temel özellik onların vahiy almalarıdır.
Bu anlamda Hz. Peygamber de sıradan bir insan değildir. O, bir insanda bulunabilecek bütün iyi ve güzel vasıflara sahiptir. Dürüst ve güvenilir biridir. Arkadaşları daha gençlik yıllarında onu “Muhammedü’lEmin” olarak tanımışlardır. Bu yüksek vasıflarından dolayı Allah onu peygamber olarak seçmiş ve şöyle buyurmuştur: “Muhammed, Allah’ın Resulüdür...”

Peygamberlik, insanların iradesine ve seçimine bağlı değildir. Peygamberler, Allah tarafından seçilirler. Bu konuda İbrahim suresinin 11. ayetinde, “...Allah, kullarından dilediğine (peygamberlik) nimetini bahşeder...” buyrulmuştur. Aldıkları vahiy konusunda peygamberlerin tercih ve tasarruf hakkı da yoktur.

Kur’an’da Hz. Peygamberin Allah’tan vahiy yoluyla gelen İlahî buyrukları gizlemeden, eksiltmeden ve herhangi bir ilavede bulunmadan insanlara olduğu gibi ulaştırdığı vurgulanarak şöyle buyrulur: “(Peygamber), bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.” Hz. Peygamber, insanlar için Allah’ın rahmetinin bir işaretidir. Onlara adil ve eşit davranmış ve Allah’tan aldığı vahiyleri insanlara ayrım yapmadan ulaştırmıştır.
Bu konuda Enbiyâ suresinin 109. ayetinde, “... (Bana emrolunanı ayırım yapmadan) size eşit olarak bildirdim...” buyrulmuştur.    

“(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. ” (Enbiyâ suresi, 107. ayet.)
 
Peygamberlerin Allah’m buyruklanna muhatap olma açısından da diğer insanlardan farkı yoktur. Onlar da herkes gibi Allah’m buyruklanna uymak zorundadırlar. Bu konuda Kur’an’da, “Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız.”

buyrularak onların sorumluluk sahibi oldukları ve hesap verecekleri vurgulanır. Bu anlamda Hz. Peygamber, hesap vereceği anlayışından hareketle herkes gibi
sorumluluklarını yerine getirmiş ve kendisine farklı davranılmasım istememiştir.

Hz. Muhammed’in Allah’m resulü olduğunu kabul etmek iman esaslarmdandır. İnananlar, “Şahadet ederim ki Muhammed Allah’m kulu ve Resulü’dür.” derken bir yönüyle onun Allah’tan aldığı vahyi bize ulaştırdığım kabul ederler. Kur’an’da onların ulaşabildikleri herkese bu mesajı ilettikleri anlatılarak şöyle buyrulmuştur: “De ki: Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?’ De ki: Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz? De ki: Ben şahitlik etmem. De ki: O, ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.”

Kurana Göre Hz. Muhammed

* Beşeri (İnsani) Yönü
Yemesi İçmesi
............
............
...............

* Peygamberlik Yönü
Vahiy Alması
.............
............
.........

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

5. Sınıf Kuran
Yorumlar