Hz. Muhammedin Doğuduğu Ortam Çıkmış Srular
İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD

Hz. Muhammedin Doğuduğu Ortam Çıkmış Sorular

 

HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ORTAM

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Hz. Muhammed’in hayatını öğrenmenin önemini açıklayınız.
2. Siyerin konusunu ve amacını yazınız.
3. Hz. Peygamberin hayatını anlatan kitaplara neden siyer denilmiştir? Açıklayınız.
4. Hz. Muhammed’in hayatını öğrenmede Kur’an niçin önemlidir? Açıklayınız.
5. Mekke’de ticaretin gelişme nedenini anlatınız.

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Yerle şik hayat yaşayan Araplara ne ad verilir?
A) Bedevi B) Mekki C) Hadari D) Arabi E) Recebi

2. Aşağıdakilerden hangisi haram aylardandır?
A) Ramazan B) Şaban C) Zilhicce D) Şevval E) Safer

3. Aşağıdaki putların hangisinin önünde fal oku çekilirdi?
A) Lât B) Menat C) Uzza D) Hübel E) Nesr

4. A şağıdakilerden hangisi İslam’dan önce yerleşik hayat yaşayan Arapların her kabilenin önde gelenlerinden bir iki kişinin seçilmesiyle oluşturdukları meclistir?
A) Car B) Hilf C) Mevali D) Hilfu’l Fudul E) Mele

5. Aşağıdakilerden hangisi Haniflerden değildir?
A) Kuss bin Saide B) Varaka bin Nevfel C) Kusay bin Kilâb D) Ubeydullah bin Cahş E) Zeyd bin Amr

C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(Filistin, Semut, Amalika, Kureyş, Fil, ebabil, sanat, ticaret.)

1. Hz. İbrahim, İsmail ve Haceri Mekke’ye ............. bölgesinden getirmiştir.
2. Mekke’nin ilk sakinleri ...........  kabilesidir.
3. Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin ordusuna .................. kuşları tarafından kızgın taşlar atılmıştır.
4. Kureyşlilerin kışın Yemen’e, yazın ise Suriye’ye çıkardıkları kervanla ilgili Kur’an-ı Kerim’de  .............. suresinde bilgi verilir.
5. Mekke’nin ekonomisi .....................e dayanıyordu.

D- Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) Cahiliye Döneminde boşanan bir kadının başkasıyla evlenebilmesi için bir yıl beklemesi gerekirdi.
2. (...) İslam öncesi Arap edebiyatında şiir ve hitabet çok gelişmiştir.
3. (...) Adnanilerin anavatanı Yemen’dir.
4. (...) Arap Yarımadası, Asya, Afrika ve Avrupa’nın kesiştiği bir noktada bulunur.
5. (...) İslam öncesi Araplar, ticarette kendi paraları olan dinar ve dirhemi kullanıyorlardı.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar