Hz. Muhammed (s.a.v) Örnek Kişiliği Konu Soruları
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Hz. Muhammed (s.a.v) Örnek Kişiliği Konu Soruları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Hz. Peygamberin beşerî yönünü kısaca anlatınız.
2. Hz. Muhammed’in adaletini açıklayınız.
3. Hz. Muhammed’in hoşgörüsü hakkında bilgi veriniz.
4. Hz. Muhammed’in öğretmenliği hakkında bilgi veriniz.
B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize ait bir özellik değildir?

A) Hoşgörülü olması B) Cömert olması C) Adaletli olması   

D) Sosyal statüye göre değer vermesi E) Tutumlu olması

2. Hz. Muhammed için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hz. Muhammed bizler gibi yer, içer; sevinir, üzülürdü.
B) Hz. Muhammed Allah’tan vahiy alırdı.
C) Hz. Muhammed hiçbir konuyu kendi görüşüne dayanarak açıklamazdı.
D) Hz. Muhammed arkadaşlarıyla istişare ederdi.
E) Hz. Muhammed ümmi idi.

3. Müslümanların ilk eğitim-öğretim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Nebevi B) Suffe C) Darü’n- Nedve       D)     Darü’l- Erkam       E) Mescid-i Haram

4. Hz. Peygamberin, “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” sözü onun hangi yönünü göstermez?
A) Cesaret B) Kararlılık C) İstikrar D) Hoşgörü E) Kendine Güven

C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun ifadelerle doldurunuz.
(müjdeleyici, âlimler, rahmet, merhamet, alaycı, uyarıcı)

1. “ (Resulüm!) Biz seni âlemlere ancak...........olarak gönderdik.” (Enbiyâ suresi, 107. ayet.)
2. “Ey Peygamber! Şu bir gerçek ki seni hakikatin bir şahidi, bir. ve ..........olarakn ...................gönderdik. (Ahzâb suresi, 45. ayet.)
3.................. gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse ........... de yeryü-zünde rehberdirler.”

D- Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) Hz. Muhammed bir hadisinde, “ Allah beni muallim olarak gönderdi.” buyurmuştur.
2. (...) İnsanlar bir peygamberi örnek almadan da dini en güzel şekilde anlayıp yaşayabilirler.
3. (...) Hz. Muhammed, Farsça, Yunanca ve Kıptice öğrenmesi için Hz. Ali’yi görevlendirmiştir.
4. (...) Hz. Muhammed, iki şey arasında tercih yapmada serbest olduğunda zor olanı değil, kolay olanı tercih ederdi.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar