Hz. Muhammed (s.a.v) in Vefatı
5. Sınıf Arapça

Hz. Muhammed (s.a.v) in Vefatı

10. Hz. Muhammed’in Vefatı


Veda Haccı ve Hutbesi sanki Hz. Muhammed’in bir ayrılık mesajı oldu. Hac ibadetini yapıp Medine’ye döndü ve bir süre sonra hastalandı. Rahatsızlığı günden güne artıyordu. İyice ağırlaşıp mescide çıkamaz duruma geldiğinde Hz. Ebu Bekir’e namazları kıldırmasını söyledi.

DÜŞÜNELİM
“Ey İnsanlar! Kim Muhammed’e tapıyor idiyse bilsin ki o, ölmüştür. Kim de Allah’a tapıyorsa bilsin ki Allah ölümsüzdür. ”
Sizce Hz. Ebu Bekir bu sözüyle insanlara hangi mesajı vermek istemiştir? Düşününüz.
 
Peygamberimiz, 8 Haziran 632 tarihinde altmış üç yaşındayken Medine’de vefat etti. Vefat ettiği yere defnedildi. Onun Ravzai Mutahhara olarak adlandırılan mezarı, Medine’de Mescidi Nebevi’nin içindedir.

YORUMLAYALIM
Peygamberimizin vefatına sahabe çok üzülmüştü. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Münafıklar, "Muhammed hak peygamber olsaydı ölmezdi.” diyorlardı. Bunun üzerine Hz. Ömer kılıcını çekerek şöyle haykırmıştı: “Vallahi Resulullah ölmedi. O, Hz. Musa’nın kavminden kırk gün ayrılıp gittiği gibi Rabb’ine gitti. Musa’nın kavmi de onun öldüğünü söylemişti. Oysa o ölmemiş, geri dönmüştü. İşte Hz. Musa’nın geri döndüğü gibi vallahi Resulullah da geri dönecektir. Kim, Muhammed öldü derse onu kılıcımla iki parça ederim.”

Hz. Muhammed’in ölüm haberini alan Hz. Ebu Bekir hemen mescide geldi. Herkes ağlıyordu. Hz. Ebu Bekir, sessizce Peygamberimizin odasına girdi. Yüzündeki örtüyü kaldırdı. Ağlayarak Peygamberimizin alnından öptü ve “Anam babam sana feda olsun ey Allah Resulü! Senin hayatın da güzel, ölümün de güzel.” dedi. Dışarı çıktı ve orada bulunanlara, “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.” (Âli İmrân, 144. ayet.) ayetini okudu.
Hz. Ebu Bekir’in bu sözleri, Peygamberimizin vefatı karşısında şaşkınlığa düşen Hz. Ömer’i ve bütün Müslümanları sakinleştirdi.
Peygamberimizin vefatının sahabe üzerinde bıraktığı derin üzüntüyü yorumlayınız.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

5. Sınıf Kuran
Yorumlar