Hz. Muhammed (s.a.v) e Gelen Elçiler
İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Hz. Muhammed (s.a.v) e Gelen Elçiler

8. Hz. Muhammed’e Gelen Elçiler

Mekke’de Müslümanların tek otorite sahibi olmasından sonra civar kabilelerden heyetler gelmeye başladı. Bu heyetlerin Medine’ye Hz. Peygamberin yanına gelişleri daha çok hicretin dokuzuncu yılına denk geldiği için bu yıla “Elçiler Yılı” adı verildi. Bu heyetlerden bazıları küçük gruplar hâlinde gelirken kimileri de topluca geliyordu.

NOT EDELİM
Hz. Muhammed’e gelen heyetlerden bazıları şunlardır: Hz. Peygamber İslam’a girmek amacıyla Medine’ye gelen bu heyetleri iyi karşılıyordu. Bu heyetlerden bazıları, kabilelerinin namaz ibadetinden muaf tutulmasını istiyordu. Hz. Peygamber ise onlara ibadetsiz bir dinin olmayacağını söylüyordu. Bazıları da putlarına dokunulmamasını şart koşuyor, Resulullah da onlara Allah’tan başka ilah olmadığını, İslam’ın da her türlü putperestliği reddettiğini söylüyordu.

 Bu heyetler, önceleri sahabenin evlerinde misafir edilirken daha sonra yapılan misafirhanelerde ağırlanmıştır. İslam’ı kabul eden her kabileye dinlerini öğretecek sahabeler gönderiliyordu. Bazı kabileler de bizzat Medine’ye geliyorlardı.
Beni Temim, Beni Zeyde, Beni Amir, Beni Sa’d bin Bekir, Abdulkays, Beni Hanife, Beni Tay, Kinde, Hemdan.

Hz. Peygamber Mekke Döneminde Taif’e Sakifliler Hz. Peygamberi şehirden taşlayarak karşı mukavemet göstermişlerdi. İşte bu kabile rini belirtmiştir. Resulullah, bu kabilenin Müslüman olmasına çok sevinmiş, onlara İslam’ı anlatarak çeşitli ikramlarda bulunmuştur.

Resulullah sabırla hareket etmiş, gereken yerde mukavemetini göstermiş, ancak asla adaletten sapmamıştır. Bunun için düşmanlarına bile temennileri hep dua yönünde olmuştur. Neticede insanlar da büyük kitleler halinde İslam’a girmiştir. Bu durum Kur’an’da şöyle ifade edilir: “Allah’ın yardımı ulaşıp fetih müyesser olunca, insanların da bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini görünce, artık Allah’ına hamt edip onu tespih et. Ona sığın ki o tövbeleri çok kabul eder.”

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar