Hint ve Doğu Asya Dinleri Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Hint ve Doğu Asya Dinleri Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Hint Yarımadası dinlerinin benzer özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
2. Budizm ve Caynizmin ortaya çıkış sebepleri nelerdir? Sıralayınız.
3. İlkel kabile dinlerinin temel özellikleri nelerdir? Belirtiniz.
4. Türklerin İslam’ı kabul etmelerinde eski inançlarının etkisi var mıdır? Açıklayınız.

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. A şağıdaki seçeneklerden hangisi Hint Yarımadası dinlerinden değildir?
A) Hinduizm
B)Budizm
C) Zerdüştlük
D) Caynizm

2. Aşağıdakilerden dinlerden hangisinde kast sistemi vardır?
A) Konfüçyanizm
B) Budizm
C) Hinduizm
D) Zerdüştlük

3. A şağıdaki dinlerden hangisi İslam’dan etkilenmiştir?
A) Budizm
B) Sihizm
C) Zerdüştlük
D) Şintoizm

4. Aşağıdakilerden hangisi Çin ve Japonya’da yaygın olan dinlerden biri değildir?
A) Konfüçyanizm
B) Caynizm
C) Zerdüştlük
D) Şintoizm
E) Budizm

C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(Totem, om, yoga, meditasyon, nirvana.)

1. Genellikle ilkel kabile mensuplarının kendilerine akraba saydıkları hayvan, bitki veya cansız varlıklara verdikleri isimlere ............... denir.
2. İnsanın beden, zihin ve manevi gücünü bir araya getirme egzersizine ..............., zihni olumsuz düşüncelerden arındırma ve rahatlama yöntemine de ................ denir.
3. Hintlilerde ortak ibadet sembolü olan Vedaları okumaya başlamadan, duadan, yemekten ve herhangi bir işe başlamadan önce söylenen kelimeye ....... denir.

D- Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.

1. (...) Eski Türklerde, dinî ayin ve kurban merasimlerini yöneten, ruhlarla insanlar arasında aracılık yapan, din adamlarına “kam” denir.
2. (...) Totem yenilir, tabu kabul edilmez ve evcilleştirilebilir.
3. (...) Zerdüşt’e göre bir tarafta iyilik ve aydınlıktan oluşan “aşa” (âlem nizamı), öteki tarafta da kötülük ve karanlığı içinde bulunduran “drug” (yalan, anarşi) vardır.
4. (...) Şintoist olan kişi aynı zamanda başka dinlere de mensup olabilir. Şintoizmde asıl olan Japon olmaktır.

 

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersi

5. Sınıf Kuran
Yorumlar