Hatim, Mevlit ve Duaları
İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD

Hatim, Mevlit ve Duaları

4. Hatim, Mevlit ve Duaları

Hatim; mühürlemek, bitirmek ve tamamlamak anlamlarına gelir. Kur’an’ın baştan sona okunup bitirilmesine de “hatim” denilmektedir. Türkçemizde bazen hatim yerine “hatim indirmek” ifadesi de kullanılmaktadır.
Kur’an’ın okunması tamamlandıktan sonra bir tören yapılması gelenek hâline gelmiştir. Hatim indirilince başa dönülür,
Fâtiha suresi ve Bakara suresinin ilk beş ayeti okunur ve dua yapılır. Yapılan bu duaya hatim duası denir. Hatim duası tek başına yapılabileceği gibi toplu hâlde de yapılabilir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim mealinden okunarak bitirildiği zaman da “hatim duası” yapılabilir.
Müslümanların günlük hayatlarının bir parçası olan Kur’an-ı Kerim’i okumak, İslam dininin en önemli ibadetlerindendir. Müslümanlar özellikle ramazan aylarında evlerde, camilerde mukabele usulüyle Kur’an okuyarak hatim indirirler. Diğer taraftan Kur’an okumasını yeni öğrenenler için, Kur’an’ı baştan sona bitirdikleri zaman da hatim merasimleri düzenlenir. Ayrıca bir Müslüman vefat ettiği zaman birçok kişinin katılımıyla ölenin ruhu için hatim indirilir.
Her ne sebeple olursa olsun Kur’an-ı Kerim hatmedildikten sonra hatim duası yapılır.

Ülkemizde evlilik, doğum, ölüm gibi farklı sebeplerle mevlit merasimleri yapılmaktadır. Mübarek gün ve gecelerde de zaman zaman mevlit törenleri düzenlenmektedir. Bütün bu merasimlerde “Mevlit” olarak bilinen Süleyman Çelebi’nin yazdığı kurtuluş vesilesi anlamına gelen “Vesiletü’n-Necat” isimli naatı, Kur’an-ı Kerim ve salavat duaları okunur, ilahiler söylenir. Mevlit merasimine sebep olan olay hakkında kısa bir konuşma ve ardından dua yapılır.

Hatim ve mevlit merasimlerinde Arapça dua yapılabileceği gibi Türkçe dua da yapılabilir. Bu nedenle aşağıda bir Arapça bir de Türkçe dua örneği verilmiştir.


hatim duası
hatim duası

“Allah’ım! Kitabın Kur’an’da, “… Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm…” buyuruyorsun. Sana dua etmek için toplandık, ellerimizi senin sonsuz kudretine ve merhametine açtık. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabb’i! Bizler günahkâr kullarız, sen ise rahmeti, bereketi, affı bol olansın. Okuduğumuz Kur’an’ı, salavatları ve duaları kabul eyle. Kur’an’ı gönüllerimiz için şifa, yolumuz için aydınlatıcı kıl Ya Rabb’i! Bizleri onun yolundan ayırma Allah’ım! Ya Rabb’i! Bizler aciz kullarız, nefislerimize zulmediyoruz,
tövbe ettiğimiz hâlde yine günaha dalıyoruz. Bizleri affet Allah’ım! Seni sevmeyi, sana hakkıyla ibadet etmeyi ve malımızı senin yolunda harcamayı bizlere nasip et Ya Rabb’i!

Kur’an okumayı, okuduğumuz Kur’an’ı anlamayı ve onun emirleriyle amel etmeyi nasip eyle Allah’ım!

Ya Rabb’i! Âlemlerin Rabb’i sensin, mülk senin, hamt senin. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Dilediğine mülk verir, dilediğinden alırsın, geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkarırsın, sen her şeye kadirsin. Bizi aziz eyle, şeytana, nefsimize, haksızlığa ve zulme boyun eğenlerden eyleme Allah’ım! Her türlü bela, sıkıntı ve felaketlerden sen bizleri koru Allah’ım! Hastalarımıza şifa borçlulara eda nasip eyle.

Ya Rabb’i! Okuduğumuz hatimden (mevlitten) hasıl olan sevabı Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ve bütün peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik, ulaştır Ya Rabb’i! Peygamberimizin ailesinin ve ashabının ruhlarına ulaştır Ya Rabb’i! Okuduğumuz hatmin (mevlidin) sevabını annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, yetişmemizde emeği geçen hocalarımızın, büyüklerimizin ve bütün müminlerin ruhlarına hediye ettik, kabul et Ya Rabb’i! Yaptığımız duaları kabul eyle Allah’ım! Âmin.

hatim duası

 

 

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar