Hadislerin Tahlil ve Tenkidi Konu Soruları
5. Sınıf Kuran

Hadislerin Tahlil ve Tenkidi Konu Soruları

A. Aşağıdaki açık uçlu sorulan cevaplayınız.
1. Metin tenkidinin ölçütleri nelerdir? Yazınız.
2. Bir rivayetin Kur’an’a uygun olması ne demektir? Belirtiniz.
3. Hadisleri değerlendirmede akıldan nasıl yararlanabiliriz? Açıklayınız.
4. Bir hadisin tarihî verilere uygun olması ne demektir? Yazınız.
5. Bir hadisi tenkit etmekle inkâr etmek arasındaki fark nedir? Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulann doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi adil bir râvide aranan özelliklerden birisi değildir?
A) Buluğa ermiş olması.
B) Müslüman olması.
C) Akıllı olması.
D) Takva sahibi olması.
E) Kuvvetli olması.

2. Aşağıdakilerden hangisi zabt sahibi bir râvide aranan bir özelliktir?
A) İyi giyinmesi.
B) Zengin olması.
C) Şakacı olması.
D) Çok konuşması.
E) Ezberinin kuvvetli olması.

3. Aşağıdakilerden hangisi “hadis metninin dilinin tutarlı olması” ilkesiyle çelişir?
A) Metnin anlaşılır olması.
B) Metnin akla uygun olması.
C) Metnin abartılı olması.
D) Metnin kulağı tırmalamaması.
E) Metnin dil bilgisi kurallarına uyması.
 
4. Aşağıdakilerden hangisi bir hadisin sıhhatini belirlemek için başvurulan uygulamalardan biri değildir?
A) Ezberlemek.
B) Akılla sorgulamak.
C) Kur’an ile sağlamasını yapmak.
D) Tarihî verilerle kontrol etmek.
E) Sahih sünnete uygunluğuna bakmak.
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(adalet, senet, zabt, metin)
1. Hadis rivayet eden kişinin güvenilir olmasına ................  denir.
 2............... , râvinin duyduğu sözü iyi muhafaza etmesidir.
 3.............. , senedin kendisinde son bulduğu hadisin asıl kısmıdır.

Ç. Bugün için metin tenkidine duyulan ihtiyacı örneklendirerek değerlendiriniz.
 

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Hadis Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar