Hadis Çeşitleri Konu Soruları
5. Sınıf Kuran

Hadis Çeşitleri Konu Soruları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu sorulan cevaplayınız
1. Kaynağına göre hadis çeşitleri nelerdir? Yazınız.
2. Sahih hadisin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
3. Uydurma hadislerin ortaya çıkış sebepleri nelerdir? Bilgi veriniz.
4. Uydurma hadislerin yol açtığı zararlar neler olabilir? Bilgi veriniz.
5. Hadis uydurmaya karşı alınan önlemler nelerdir? Bilgi veriniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulann doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi, söz, fiil veya takrir bakımından kaynağı peygamber olan hadis çeşidini ifade eder?
A) Maktu hadis B) Mevkuf hadis C) Merfu hadis
D) Mevzu hadis E) Kutsî hadis

2. Aşağıdakilerden hangisi manası Allah’a, lafzı peygambere ait olan hadis çeşididir?
A) Maktu hadis B) Mevkuf hadis C) Metruk hadis
D) Kutsî hadis E) Merfu hadis

3. Aşağıdakilerden hangisini kaynağına göre hadis çeşitlerinden birisi değildir?
A) Mütevatir hadis B) Mevkuf hadis C) Maktu hadis
D) Merfu hadis E) Kudsî hadis

4. Aşağıdakilerden hangisi senetteki kopukluktan kaynaklanan zayıf hadis çeşitlerinden birisi değildir
A) Müdelles hadis D) Mu’dal hadis
B) Muallel hadis E) Mürsel hadis
C) Muallak hadis

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile doldurunuz.

(sahih, el-Mevzûâtu’l-Kübra, Munkatı’ hadis, Âhâd, İbnu’l-Arrâk)

1 .Söz, fiil ve takrir olarak sahabelere ait olan hadislere ............... denir.
2. Mütevatir hadis şartlarım taşımayan hadislere ..........  denir.
3. Adalet ve zabt sahibi râvilerin muttasıl senedle rivayet ettikleri. Şâz ve muallel olmayan hadislere ............ denir.
4. Aliyyu’l-Kâri’nin uydurma hadisleri topladığı eserinin ismi ................ .
5. Tenzihu’ş-Şerîati’l-Merfüa .............. eseridir

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 10.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 10.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 10. Sınıf Hadis Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar