Günümüz İslam Dünyası Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD

Günümüz İslam Dünyası Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Enosis ne demektir? Kısaca açıklayınız.
2. Filistin sorununun ortaya çıkış nedenini açıklayınız.
3. Afrika Kıtası’nın batı, orta, kuzey ve güneyinde İslam’ın yayılışı niçin farklı olmuştur?
4. Balkanlarda Türklerin azınlık olarak yaşadıkları ülkelerin adlarını yazınız.
5. İslam dünyasının uluslar arası kuruluşlarını yazınız.
6. Uluslararası kuruluşların dünya barışını sağlamadaki etkinlikleri nelerdir. Araştıralım.


B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdaki Güney Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden hangisinde daha fazla Müslüman yaşamaktadır?
A) Kore
B) Filipinler
C) Malezya
D) Endonezya
E) Pakistan

2. Filipinler’de yaşayan Müslümanların problemlerinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Filipinler’de çıkarılan petrollerin paylaşılamaması
B) Batılı sömürgeci güçlerin burayı terk ederken Müslümanları azınlık hâline getiren sınırları çizmeleri ve Müslümanların topraklarının gasp edilmesi
C) Filipinli Müslümanlar arasında uzun zamandır devam eden kabile içi kavgalar
D) Filipinli Müslümanlar arasında meydana gelen iktidar kavgaları
E) Filipinli Müslümanların Hristiyanlığa geçerek Müslümanların ülkede azınlık konumuna gelmeleri

3. Meşhur mutasavvıf Ahmet Yesevi’nin türbesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?
A) Kazakistan
B) Özbekistan
C) Türkmenistan
D) Tacikistan
E) Kırgızistan

4. Balkanlarda en son bağımsızlığını ilan eden devlet hangisidir?
A) Makedonya
B) Arnavutluk
C) Bosna Hersek
D) Kosova
E) Karadağ

5. İslam dünyasında Müslümanlar arası işbirliğini geliştiren kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İİT
B) TİKA
C) AFAD
D) IMF
E) NATO

6. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi uluslararası çocuklara yardım fonudur?
A) UNESCO
B) FAO
C)ILO
D)WHO
E) ÜNİCEF

C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(Yunanistan, Çin, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Suriye, İyad Medeni)
1. Türk nüfusunun Batı Avrupa’da en çok yaygın olduğu ülke............... .
2. Karabağ Sorunu, Ermenistan’ın.............. topraklarını işgal etmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.
3. Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Müslümanlarının sıkıntıları........................’in buraya uyguladığı tecrit politikasından kaynaklanmaktadır.
4. Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlığın en büyük sorunu............Devleti’nin müdahaleleri sonucu müftülük seçimlerini serbestçe yapamamalarından kaynaklanmaktadır.
5. Şu anki İİT genel sekreteri Suudi Arabistanlı.............dir.
6. Türkiye’nin en uzun sınır komşusu 877 km’ ile....................dir.

D-Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) ABD’de yaşayan Müslümanlar günümüzde ikinci büyük azınlık grup hâline gelmiştir.
2. (...) Manas Üniversitesi, Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan bir iş birliği anlaşması sonucu başkent Astana’da kurulmuştur.
3. (...) Bosna Hersek’in bağımsızlık mücadelesinde Muhammed İkbal’in çok büyük gayretleri olmuştur.
4. (...) WHO uluslararası bir İslam kuruluşudur.
5. (...) Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) öncülüğünde onlarca cami inşa edilmiştir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar