Endülüs Emevi Devleti Konu Testi
İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Endülüs Emevi Devleti Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Endülüs’ün fethi nasıl gerçekleşmiştir? Anlatınız.
2. Endülüs Emevi Devleti’nde hilafet nasıl başlamıştır? Açıklayınız..
3. Osmanlı-Endülüs-İspanya işlikleri nasıl gerçekleşmiştir? Anlatınız.
4. Hristiyanların Endülüs Müslümanlarına yaptıkları uygulamalar nelerdir? Sıralayınız.
5. Endülüs İslam medeniyetinin Batı medeniyetine etkisi nasıl olmuştur? Anlatınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. İspanya’nın fethini gerçekleştiren komutan aşağıdakilerden hangisidir.
A) Ukbe b. Nafi
B) Târık b. Ziyad
C) Halid b. Velid
D) Amr b. El-As
E) Abdullah b. Eb. Serh

2. Endülüs Müslümanlarını ilk defa gemilerle Kuzey Afrika’ya taşıyan ünlü Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Reis
B) Hızır Reis
C) Salih Reis
D) Piri Reis
E) Seydi Ali Reis

3. İslam’ı kabul eden yerli İspanyollara ne ad verilir?
A) Müstarepler
B) Muvelledun
C) Berberî
D) Mevali
E) Farisi

4. Endülüs Emevileri, çok iyi durumda olduklarını belirtmek için aşağıdakilerden hangisinin döneminedüğün günleri adını vermişlerdir?
A) II. Abdurrahman
B) Yusuf bin Tafşin
C) II. Hakem
D) İbn Âmir
E) I. Hişam

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(Musâ b. Nusayr, Yusuf b. Tafşin, Asru’l-Vulat, Kurtuba Kütüphanesi, el-Hamra, Mulukü’t-Tavaif.)
1. Endülüs’te valilikler dönemine ............... denilir.
2. Endülüs’te hilafetin yıkılmasında sonra...............dönemi başlamıştır.
3. III. Abdurrahman döneminde Endülüs’te bulunan en ünlü ilim merkezi............dir.
4. Endülüs’teki ünlü sarayın adı......................dır.

D. Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) İspanya’daki fetihler ilk defa Târık bin Ziyat tarafından başlatılmıştır.
2. (...) Endülüs’te yıkılan son Müslüman devlet, Gırnata Sultanlığı’dır.
3. (...) Diri diri yakılan Valensia kadısı İbn Cehhâf’dır.
4. (...) III. Abdurrahman döneminin meşhur eserleri, Kurtuba Ulu Cami, Medinetü’z-Zehra Camii, Caferiye (Saragossa) ve el-Hamra Sarayı’dır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi

5. Sınıf Kuran
Yorumlar