Emeviler Dönemi Konu Testi
İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Emeviler Dönemi Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Muaviye Hz. Ali’ye niçin biat etmemiştir? Açıklayınız.
2. Emeviler ile birlikte yönetim biçiminde ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir? Belirtiniz.
3. Ömer bin Abdülaziz’in yönetim şeklini açıklayınız.
4. Emevi Devleti’nin yıkılış sebepleri nelerdir? Sıralayınız.

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Muaviye, hilafeti ele geçirmeden önce hangi şehrin valisiydi?
A) Kûfe
B) Şam
C) Basra
D) Kuzey Afrika
E) Horasan

2. Emeviler Dönemi’nde İstanbul en son hangi halife tarafından kuşatılmıştır?
A) Muaviye
B) Yezid
C) Abdülmelik
D) Süleyman
E) Mervan bin Hakem

3. Emeviler Dönemi’nde İslam ,Türkler arasında hangi halife zamanında en hızlı yayılmıştır.
A) Muaviye
B) Ömer b. Abdülaziz
C) Abdülmelik
D) Süleyman
E) Mervan bin Hakem

C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(Muaviye, Abdurrahman el-Eşas, Halid b. Velid, Basra, Abdülmelik, Kûfe.)
1. Müslümanlarda ilk deniz filosunu.........................kurdu.
2. Müslümanlardan ilk parayı.........................basmıştır.
3. Emevilere karşı ayaklanan komutanlardan biri de .............................. .
4. Hz. Ali Dönemi’nde başkent..................... şehri olmuştur.

D- Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) Kur’an’ın nokta ve harekelenmesi Hz. Ali zamanında olmuştur.
2. (...) Abdullah bin Zübeyir, Muaviye zamanında ayaklanmıştır.
3. (...)Mevaliden vergi alınması Ömer b. Abdülaziz tarafından kaldırılmıştır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD
Yorumlar