Dört Halife (Hulafai Raşidin) Dönemi Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Dört Halife (Hulafai Raşidin) Dönemi Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A-Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Hz. Peygamber henüz defnedilmeden Müslümanların çözüm aradıkları ilk konu nedir? Açıklayınız.
2. Hz. Ömer’in yönetim anlayışı hakkında bilgi veriniz.
3. Hz. Osman Dönemi’nde Kur’an’la ilgili olarak yapılan çalışmalar nelerdir? Açıklayınız.
4. Hz. Ali’ye muhalefet eden grubun temel gerekçesi nedir? Açıklayınız.

B-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebu Bekir Dönemi olaylarından biri değildir?
A) Dinden dönenlerle savaş
B) Kur’an’ın cemi
C) Divanın kurulması
D) Üsame ordusunun gönderilmesi
E) Yabancı peygamberlikle mücadele

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer Dönemi olaylarından biri değildir?
A) Köprü Savaşı
B) Kudüs’ün Fethi
C) Askerî amaçlı yeni şehirlerin kurulması
D) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
E) Hicretin takvim başlangıcı olması

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali Dönemi olaylarından biridir?
A) Kadisiye Savaşı
B) Askerî kadıların atanması
C) Cemel Vakası
D) Kıbrıs’ın Fethi
E) Yermük Savaşı

C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
( Muaviye, adalet, zekât vermekten, kurra, Hariciler. )
1. Hz. Ali’yi Sıffin Savaşı’nda önce Kur’an’ın hakemliğine çağıran sonra da kendisini yalnız bırakan grup daha sonraları  ................... diye isimlendirilmiştir.
2. Hz. Osman’ın Şam valisi ve Hz. Ali Dönemi’nin önde gelen muhalifi.................dir.
3. Hz. Ebu Bekir’in yalancı peygamberlerden önce mücadele ettiği ilk grup ............ kaçınanlardır.
4. Hz. Ömer ve Ebu Bekir’in yönetim anlayışındaki en önemli özellik..................’e verdikleri önemdir.

D- Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) Hicret, Hz. Ebu Bekir Devri’nde takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
2. (...) Hz. Ömer halifelik makamına seçimle gelmiştir.
3. (...) İlk deniz seferleri Hz. Osman Dönemi’nde başlamıştır.
4. (...) Hz. Ali halife olduğu zaman kendisini bekleyen en önemli ve öncelikli problem Hz. Osman’ın katillerini bulmak ve cezalandırmaktı.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi

5. Sınıf Arapça
Yorumlar