Dinlerde Temel Ahlak İlkeleri Konu Testi
İmam Hatip 5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Eğitim Seti 6 DVD

Dinlerde Temel Ahlak İlkeleri Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Dinlerin doğrulukla ilgili görüşleri hakkında bilgi veriniz.
2. Dinlerin temizliğe verdiği önemi anlatınız.
3. İyilik ve yardımseverliğin tüm dinlerde ortak değer olmasını açıklayınız.
4. Dinlerin öldürmekle ilgili hükümlerini karşılaştırınız.

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi dinlerin ortak ahlaki özelliklerinden biri değildir?
A) Öldürmemek
B) Temizlik
C) Faiz yememek
D) İyilik
E) Doğruluk

2. Aşağıdakilerden hangisi kutsal metinlerinde kul hakkına büyük önem vermiştir?
A) Hristiyanlık
B) Yahudilik
C) Budizm
D) İslam
E) Zerdüştlük

3. Nirvanaya ulaşmak aşağıdaki dinlerden hangisine ait bir kurtuluş inancıdır?
A) İslam
B) Budizm
C) Hinduizm
D) Şintoizm
E)Yahudilik

4. On Emir, aşağıdaki dinlerden hangisinde yer alan bir prensiptir?
A) Konfüçyanizm
 B) Budizm
C) Hinduizm
D) Şintoizm
E) Yahudilik

C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(Caynistler, hırsızlık, doğruluk, rüşvet.)
1. ...................................İnsanın özünde, sözünde ve davranışlarında dürüst olmasına denir.
2................ insanların alın terine ve emeğine karşı yapılmış bir saygısızlıktır ve günahtır.
3 ....................canlıları çiğnememek için adım atacağı yeri süpürür ve canlıların ağızlarına kaçmasını önlemek için ağızlarında maskeyle dolaşırlar.

D- Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) Hristiyanlıkta maddi temizlikten ziyade manevi temizliğe vurgu daha fazla yapılmıştır.
2. (...) İslam dini insanı zinaya götürecek söz ve davranışları yasaklamıştır.
3. (...) Yahudi kutsal metinlerine göre bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir.
4. (...) Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkalarına yapmama prensibi tüm dinlerde ortaktır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar