Dinlerde İbadet ve İbadet Yerleri Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Dinlerde İbadet ve İbadet Yerleri Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A-Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. İbadet ne demektir? Tarif ediniz.
2. Hristiyanlıkta günah itirafı nasıl yapılır? Anlatınız.
3. Şintoizm de dua ve tapınma nasıl yapılır? Kısaca anlatınız.
4. İslam’daki zekât ibadetinin toplumsal yararları nelerdir? Yazınız.

B-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Atalara ve yüce ruhlara saygı aşağıdaki dinlerden hangisinde ibadettir?
A) Hinduizm
B) Sihizm
C) Konfüçyanizm
D) Hristiyanlık

2. İlk insan tarafından işlendiğine ve bütün insanlığa sirayet ettiğine inanılan aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?
A) Caynizm
B) Budizm
C) Yahudilik
D) Hristiyanlık

3. İslam’da haccın rükünlerinden biri olan “vakfe” nerede yapılır?
A) Medine
B) Kudüs
C) Arafat
D) Uhut

4. Aşağıdaki dinlerin hangisinde ibadet tek tanrıya yapılır?
A) Taoizm
B) Budizm
C) Zerdüştlük
D) Caynizm

5. Aşağıdaki din kurucularından hangisi daha çok ahlaka ve siyasi birliğe önem vermiştir?
A) Buda
B) Guru Nanak
C) Konfüçyüs
D) Zerdüşt
E) Dalay Lama

C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
( Miraç, om, havari, Avesta.)
1. Hz. İsa’nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısı ve öğrencisin den her birine .............. denir.
2. İslam’da İsrâ’dan sonra Hz. Muhammed’in yaşadığı manevi yükseliş olayına.................. denir.
3. Hinduizmde bir işe başlarken söylenen kutsal hece .................dur.

D-Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) Japon dini Şintoizmde kurban ve takdimler, tanrılara ve ölülere, onların öfkesini yatıştırıp lütuf ve yardımlarını sağlamak veya günahlara keffaret düşüncesiyle sunulur.
2. (...) Vaftiz, Hint dinsel geleneklerinde bir meditasyon tekniğidir.
3. (...) Sa’y, İslam’da hac sırasında, Safa ile Merve tepeleri arasında hızlı adımlarla yedi kez gidip gelme şeklinde yapılan ibadettir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersi

5. Sınıf Kuran
Yorumlar