Dini Hitabette Kaynak Seçiminin Önemi
İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Dini Hitabette Kaynak Seçiminin Önemi

5. Dinî Hitabette Kaynak Seçiminin Önemi

Tebliğ ve irşat görevinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için, söz söylemenin kuralları ve ilkeleri kadar, hitabetin içeriği de önemlidir. Bu konuda dinî hitabette en önemli kaynağımız olan Kur’anı Kerim ve sünnetteki bilgiler etrafında dinî hitabete şekil verilir. Anlatılacak şeyler Kur’an ve sünnetin ışığında hazırlanmış olmalıdır.

Peygamberimiz çoğu zaman insanlara hitap ederken Kur’anı Kerim ayetlerini okumakla yetiniyor veya konuşmasının büyük bir bölümünü Kur’an ayetleri oluşturuyordu.
İnsanların problemlerine temel kaynaklardan çözümler aranmalı ve ilahî mesaj daha iyi aktarılmalıdır. Anlatılmak istenen konuyla ilgili ayetler tespit edildikten sonra, bu ayetlerin en güzel şekilde ifadesi için farklı meallere başvurmak gerekir. Ayetlerin daha iyi anlaşılması için farklı tefsir ve yorumlar da dikkate alınmalıdır. Anlatmak istediğimiz konuya uygun ayetlere ulaşmada Kur’anı Kerim için hazırlanmış konu fihristlerine ve meallerin sonunda yer alan fihrist ve indekslere başvurabiliriz.

Dinî konuşmalarda ikinci derecede kaynağımız olan hadislerin, sahih ve güvenilir olanlarını seçmeliyiz. Konularına göre hadislere ve ayetlere yer veren, kolay ulaşılabilecek eserlerin başında Kütübi Sitte ve Riyazü’sSalihin gelmektedir. Özellikle hadislerle ilgili açıklamaların yer aldığı, şerh ve izahlara yer veren kitaplara başvurmalıyız.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla Peygamberimizin ve diğer peygamberlerin hayatlarını, İslam âlimlerinin hayatını içeren çeşitli hikâyeleri ve örnekleri anlatabiliriz. Öncelikle Kur’anı Kerim ve hadislerde yer alan örnek hikâyelere başvurmalıyız. Bunun dışında siyer ve İslam tarihi kitapları ile sahabilerin hayatını anlatan ve dinî hikâyelere yer veren kitaplara da müracaat edebiliriz. Tarihî bir konu anlatılırken sağlıklı belgeler bulunduran tarih kitaplarından yararlanılmalıdır. Bu ve benzeri konularda İslam Ansiklopedisi esas alınabilir.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar