Dini Hitabet Türü Olarak Vaaz Konu Testi
İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Dini Hitabet Türü Olarak Vaaz Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Vaaz ve irşadın dinin öğrenilmesine katkıları nelerdir? Açıklayınız.
2. Bir vaaz planında hangi esaslar bulunmalıdır? Söyleyiniz.
3. Vaazın sunumu esnasında vaiz nelere dikkat etmelidir? Sıralayınız.
4. Vaaz hazırlanırken hangi kaynaklara müracaat edilmelidir? Belirtiniz.
5. Vaaz, dinî hitabet çeşitlerinden hangisine girer? Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi bir vaaz planında yer almaz?
A) Dua ve hitap cümlesi.
B) Vaizi tanıtan bölüm.
C) Konuyu toparlayan sonuç kısmı.
D) Ayet, hadis ve örneklerden oluşan gelişme bölümü
E) Konunun içeriğine göre bir kıssa.

2. Aşağıdakilerden hangisi vaaz konusu seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
A) İslam’ın iman, ibadet gibi temel konularına öncelik verilmelidir.
B) Konu zaman ve mevsim açısından uygunluk arz etmelidir.
C) Kişisel sorunlar ele alınabilir.
D) Konu çevrenin şartlarını ve cemaatin ihtiyacını karşılar nitelikte olmalıdır.
E) Yeni gelişmeler ve aydınlatıcı bilgiler vaazın konusu olabilir.

3. Aşağıdakileren hangisi vaaz hazırlama aşamalarından biri değildir?
A) Vaaz konusunun seçimi.
B) Vaazın sunulması.
C) Konu ile ilgili bilgilerin toplanıp değerlendirilmesi.
D) Vaazın verileceği caminin önceden ziyaret edilmesi.
E) Vaaz konusunun planlanması.

4. Aşağıdakilerden hangisi vaizin görevleri arasında yer almaz?
A) Gerektiğinde ceza ve tevkifevleri, çocuk ıslahevleri, güçsüzler yurdu, hastane, fabrika ve benzeri yerlerde vaaz etmek.
B) Haftada en az üç defa müftülükçe belirlenen yerlerde vaaz etmek.
C) Savcılıkların talebi üzerine, ceza ve tevkifevleri ile çocuk ıslahevlerinde ilgili mevzuata göre ders vermek.
D) Gerektiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak.
E) Gerektiğinde çevre düzenlemesi yapmak.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile doldurunuz.
(hutbe, vaaz, kürsü, din nasihattir, minber)
1.................. , nasihat etmeye, insanları iyiliğe ve doğruya yönlendirmek için yapılan konuşmalara denir.
2. Hz. Peygamber, “.......................bulunduğunu vurgulamıştır.
3. Vaiz cuma ve bayramlarda..................’de oturarak vaaz verir.

Ç. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
(...) Vaaz sadece camide yapılır.
(...) Vaazda yazılı metin olmaz. Konuşma irticalen yapılır.
(.) Vaizin, hazırladığı vaazını önceden bir meslektaşına kontrol ettirmesi gerekir.
(.) Vaazlarda, kişiler hedef alınmamalı ve tartışma yaratacak ifadelerden kaçınılmalıdır.


Kaynak
: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar