Dini Çoğulculuk, Diyalog ve Misyonerlik Konu Testi
İmam Hatip 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD

Dini Çoğulculuk, Diyalog ve Misyonerlik Konu Testi

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Dinî çoğulculuk ne demektir? Açıklayınız.
2. Başkalarının inancına saygılı olmak niçin önemlidir? Açıklayınız.
3. Dinler aras diyalogdan ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
4. Türkiye’de yaşayan dinî gruplar hakkında bilgi veriniz.
5. Dinler arası diyaloğun faydaları nelerdir? Anlatınız.

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşayan dinî gruplardan değildir?
A) Ermeniler
B) Süryaniler
C) Yahudiler
D) Şintoistler
E) Hristiyanlar

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de faaliyet gösteren misyoner gruplardan biri değildir?
A) Baptistler
B) Yahova Şahitleri
C) Sadukiler
D) Bahailer
E) Mesih İnanlıları

3. Aşağıdakilerden hangisi Russell tarafından kurulan ABD merkezli bir misyonerlik hareketidir?
A) Bahailer
B) Mesih İnanlıları
C) Yahova Şahitleri
D) Baptistler
E) Adventistler

C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(Dinler arası diyalog, Bahailer, Dinî çoğulculuk, misyonerlik, laiklik.)
1. Farklı dinlere mensup insanların birbirlerinin haklarına saygı göstererek bir arada barış içinde yaşamalarına................................denir.
2. Devlet ile din işlerinin birbirinden ayrı olması, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleş-mesi bakımından tarafsız olmasına .......................denir.
3.....................farklı dinlere mensup insanların, inanç ve fikirlerini zorla birbirlerine kabul ettirmeden fikir alışverişinde bulunabilmesi, yaşanan sorunlar üzerinde konuşabilmesi ve işbirliği yapabilmesidir.
4...................................daha çok Hristiyan yayılmacılığı için kullanılan bir kavramdır.

D. Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz.
1. (...) Dinler arası diyalog, dinler arasında değil, din mensupları arasında gerçekleştirilen insani bir olaydır.
2. (...) Yahova Şahitleri, Mesihçi bir dinî harekettir.
3. (...) Ülkemizde faaliyet gösteren misyonerlerin çalışmaları din hürriyeti gereğidir ve doğrudur.
4. (...) Laiklik ilkesi, din ve vicdan hürriyetini teminat altına almaktadır.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD
Yorumlar