Din ve Vicdan Özgürlüğü Konu Soruları
5. Sınıf Kuran

Din ve Vicdan Özgürlüğü Konu Soruları

 

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Özgürlük ne demektir? Belli başlı özgürlük alanları nelerdir? Belirtiniz.
2. İslamiyetin din seçme özgürlüğü konusundaki tutumu nedir? Anlatınız.
3. Dinin içindeki özgürlük ne demektir? Yazınız.
4. İnsanın diğer varlıklardan üstün olması ile irade sahibi özgür bir varlık olarak yaratılmış olması arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

1. Mezheplerin bir zenginlik sayılmasını, İslam’da düşünce özgürlüğü açısından açıklayınız..

2. Batıda laiklik düşüncesini doğuran nedenler nelerdir? Yazınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi din ve vicdan özgürlüğünün zorunlu bir parçası değildir?
A) İnsan istediği dini seçebilir.
B) İnsanlar inançlarından dolayı kınanamazlar.
C) İnsan inancının gerektirdiği ibadetleri yapabilir.
D) İnsanlar dinlerini öğrenme ve isteyene öğretme hakkına sahiptirler.
E) İnsanlar dinlerini yaymak için istedikleri yöntemi kullanabilirler.

2. Laiklik ilkesi TC Anayasası’na kaç yılında girmiştir?
A) 1919 B) 1920 C) 1923 D) 1924 E)1937

3. Aşağıdakilerden hangisi “Laik Devlet”in özelliklerinden biri değildir?
A) Laik devlette din ile devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.
B) Laik devlet dini kişisel bir vicdan meselesi olarak görür.
C) Laik devlet düzenlemelerinde dini esas almaz.
D) Laik devlet bütün dinlere eşit mesafede durur.
E) Laik devlet dinin yaşanma biçimini belirlemeye kalkışmaz.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(14., tevhit, 24., iştihat, vahiy)
1. TC Anayasas’ında, din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen .................. maddedir.
2. TC Anayasası’nda din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili sınırlamaları belirleyen ............... maddedir.
3. İslam’ın, kötü ve çirkin işlerden uzak tutarak insanı ruhen özgürleştirme ilkesine ...........denir.
4. İslam’da, insanının yeni problemler karşısında vahyin ışığında aklını kullanarak çözümler üretmesine ............. denir.


Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 11.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi

İmam Hatip 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 6 DVD
Yorumlar