Din Hizmetlerinde Hitabetin Yeri ve Önemi
İmam Hatip 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti 5 DVD

Din Hizmetlerinde Hitabetin Yeri ve Önemi

2. Din Hizmetlerinde Hitabetin Yeri ve Önemi

“Söz ola kestire başı, Söz ola kese savaşı.” Yunus Emre
Yukarıdaki şiirde ne anlatılmak istenmektedir?
İnsanlar, isteklerini dile getirmek, düşüncelerini yaymak ve duygularını belirtmek için güzel konuşmaya ihtiyaç duyarlar. Hitabet, fertlerin toplumdaki yerine ve iş hayatındaki başarısına önemli katkıda bulunur. Bütün bunlar, hitabetin sosyal ve kültürel açıdan önemini gösterir. Ayrıca insanlar, haklarını da bu yolla savunurlar.

Din görevlisi dinî bilgileri aktarırken güzel konuşmalıdır. İnsanlar bilgi ve görgünün yanında güzel konuşmadan da etkilenirler. Bir idarecinin ve bir öğretmenin hitabet kurallarını bilmesi ve iyi bir hatip olması da başarısını büyük ölçüde etkiler.

Din hizmetlerinde, hitabet kurallarına uyularak yapılan konuşmalar, bilgilerin muhataplara verilmesini kolaylaştırır. Güven, saygı ve anlayış ortamının oluşmasına katkı sağlar. Anlaşılmayan kısımların karşılıklı soru ve cevaplarla giderilmesi, konuların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

Kur’anı Kerim’in gayelerinden biri, insanlara öğüt vermek ve onların anlatılanlardan ders almalarını sağlamaktır. Bir ayette bu duruma şöyle işaret edilmiştir:

DEĞERLENDİRELİM
“Mümin kullanma söyle; en güzel sözü söylesinler...” İsrâ suresi, 53. ayet.
Yukarıdaki ayeti din hizmetlerinde hitabetin önemi açısından değerlendiriniz.
“...Allah’ın size olan nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği kitap ve hikmeti düşünün...” Nisâ suresinin 63. ayetinde ise “.Onlara öğüt ver ve onların içlerine tesir edecek güzel söz söyle.” buyrularak konuşmanın etkili ve güzel bir üslupla sunulması istenmiştir. Çünkü insanlara hakikatleri anlatmanın en önemli vasıtalarından biri etkili hitabettir.

 
Kur’anı Kerim’de Peygamberin görevinin insanları uyarmak, Kur’an’ı insanlara anlatmak ve tebliğ etmek olduğu belirtilmiştir: “Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah’ın izniyle, bir davetçi ve aydınlatan bir kandil olarak (gönderdik). ” Peygamberimiz, kendine verilen bu görevi hakkıyla yerine getirmiş, insanlara Allah (c.c.)’ın emirlerini etkileyici ve güzel bir üslupla anlatmıştır. Peygamberimiz, “Din nasihattir.” buyurarak hitabetin dinî hayattaki önemini belirtmiştir.
Hz. Muhammed, irşat ve tebliğ görevini yerine getirirken hitabet becerilerini en güzel biçimde sergilemiştir.

Özellikle edebiyat ve hitabetin revaçta olduğu bir dönemde, insanlara itibar edecekleri bir dille, güzel bir konuşma şekliyle hitap etmesi irşat ve tebliğde etkili olmuştur. Peygamberimizi dinleyen insanlar onun konuşmalarından etkilenmiş ve hayranlıklarını gizleyememişlerdir. Peygamberimiz, söz söyleme sanatının önemini şöyle dile getirmiştir: “.Şüphesiz sözde etkileyici bir güç vardır.” Ayrıca Peygamberimizin tüm konuşmaları dinî tebliğ de hitabetin yeri ve önemini göstermektedir.

Peygamberimizin metodunu devam ettiren din görevlileri için dinî hitabet etkili bir hizmet vasıtasıdır. Bu yolla din görevlisi; Allah’ın yüceliğini, İslam’ın iman, ibadet ve ahlak esaslarını doğru bir şekilde muhataplarına anlatır. Böylece irşat ve davet görevini yerine getirmiş olur.

Kaynak: Meb

İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip 12.Sınıf Meslek Dersleri, İmam Hatip 12.Sınıf Eğitim Seti, İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet Dersi

İmam Hatip 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 4 DVD
Yorumlar